Mer

Gotlands populäraste arbetsgivare 2024 – läs hela listan!

Geab, Länsförsäkringar, Best Western, Science Park, Almi, Grant Thornton samt att ”driva eget företag” är de stora vinnarna på den gotländska arbetsmarknaden under det senaste året.

De senaste tre åren har Länsförsäkringar toppat rankingen på Gotlands mest populära arbetsgivare – men i år går förra årets trea, Geab, både om DG/Gotlandsbolaget liksom Länsförsäkringar och tar första platsen för första gången. 2022 var Geab sjua – men nu är Geab etta precis före Länsförsäkringar.

Det är fortfarande så att Länsförsäkringar är en extremt uppskattad arbetsgivare och tillsammans med Geab utgör man nu Gotlands absolut mest populära arbetsgivare. De två bolag som talangerna nästan alltid pratar om är Geab och Länsförsäkringar. LF Gotland backar inte – det är Geab som går framåt!

Destination Gotland och Gotlandsbolaget tappar tre platser på ett år och blir femte mest intressanta arbetsgivare. Svenska Spel som brukade vara etta ”förr i tiden” är numera fyra precis efter alternativet ”att driva eget företag”. Att driva eget har ökat i popularitet – både för att det finns flera inspirerande entreprenörer på ön såsom Nancy Yussef, Sakarias Ronquist, Karin Pettersson och Caroline Munthe, Annika Gustavsson, Patrik Rees, Emil Daun, Danne Bengtsson, Svante Randlert, Ulrika på Krakas samt att flera lyckats såsom Magnus Bohlin att inte bara bygga ett företag utan numera är Gotlandsägg även Gotlands nioende främsta arbetsplats!

Best Western Strand Hotel blir sexa och det företaget är den absolut största klättraren på årets lista. Oerhört duktiga Sofia Munkhammar har med sitt ledarskap förstått hur man bygger framgångsrika lag och vid de senaste chefrekryteringsuppdragen fick de in många bra ansökningar. Sofia månar och arbetar även för att hela Gotland skall bli större – vilket inspirerar många arbetssökande. Generellt kan man se att de företagen som ligger i den absoluta toppen ofta har ledare som tar ett större ansvar för hela Gotlands utveckling.

Orrön Energy (7:a) och Almi (8:a) går också framåt. Gotlandsägg blir nia och PayEx tar tioendeplatsen. Här har Almi genom duktiga Malin Stenström vässat Almis kommunikation oerhört mycket. Vd Henrik Munkhammar har lagt flera år på att bygga, rekrytera och utveckla organisationen. Orrön Energy med Jonas Dahlström har på samma sätt transformerat bolaget och byggt ett vinnande lag.

Region Gotland som tappar mycket på listan hamnar först på en 11:e plats vilket tyvärr är organisationens absolut sämsta ranking sedan vi inledde mätningarna. 2018 var man etta och har sedan dess varit Topp 3 men först förra året började man tappa. Hela 55% färre röstade på Region Gotland i början av 2024 än 2023. Det finns duktiga ledare och medarbetare på RG som gör ett fantastiskt arbete och framför allt är potentialen enorm på Gotlands största arbetsplats.

 

 När 4potentials började att arbeta för och mäta hur många invånare vi var på ön så fanns det cirka 57500 gotlänningar. Idag är vi exakt 61000. Tyvärr har Gotland tappat lite i attraktion på talangmarknaden (under 2023 och 2024) p g a de ökade färjepriserna och det märktes även i den minskade befolkningen under 2023 och den senaste månaden blev vi 26 personer färre på ön. 

Den tidigare stora ökningen av befolkningen handlade mycket om att Gotland och bolagen alltmer börjat arbeta med kompetens- och HR samt talangfrågan. Den här rankingen har bidragit till att man vill bli en bättre arbetsgivare – vilket i sin tur lockade och lockar kompetens till Gotland. Många på fastlandet kände inte tidigare till bolagen på Gotland – men nu är kännedomen lite högre om företagen på ön.

Då det varit och är lågkonjunktur är det färre organisationer som kunnat ta stora steg framåt. Region Gotland borde kunna ta mark i en lågkonjunktur och följa samma utveckling som ex Almi, Science Park och Skatteverket som alla går framåt. Generellt brukar det vara så att ”stabila/trygga” organisationer ökar i intresse på en mer osäker arbetsmarknad. Men rankingen visar nedan att det finns flera olika organisationer som trots tuffa tider lyckats bra.

Vad kan man göra för att bli en mer populär arbetsgivare? Generellt anser talangerna att företag är attraktiva för att:
– Organisationen är kravställande. Det är en resultatorienterad företagskultur där VD och ledare vill nå målen genom att agera kompetensorienterat genom att försöka attrahera de bästa medarbetarna, rekrytera de främsta och behålla alla stjärnor. Enkelt uttryckt tänker de vinnande organisationerna mycket mer på att öka omsättning och lönsamhet genom ”People-actions” än att arbeta med marknadsföring, försäljning och ekonomi.
– Medarbetarna känner att de utmanas
Ledarna är magiska, ställer krav, kan inspirera och motivera
– Och agerar HR-chefen alltid utifrån att öka lönsamheten genom HR-aktiviteter – då tar man också marknadsandelar på talangmarknaden. Även på Gotland.
– när allt ovan händer och inträffar så börjar man prata positivt om ex Länsförsäkringar, Geab, Best Western med flera. Det blir en positiv arbetsgivarimage!

.

Idag hyllar vi vinnarna! De som just nu är Gotlands absolut mest populära arbetsgivare! Vilken skillnad ni gör – för era medarbetare, för hela arbetsmarknaden och för platsen Gotland!

Geab har under Oskar Lindehejds ledning gått ut tydligt med att man vill bli Gotlands mest populära arbetsgivare och flera aktiviteter, rekryteringar och ökade satsningar på HR har bidragit till att fler talanger är intresserade av bolaget. Matilda Pettersson, ny HR-ansvarig, har fått en flygande start och Geab har verkligen förstått det här med talang, HR, ledarskap och även börjat förändra och förstärka organisationen.

Transformationen under Oskars ledning visar tydligt att allt är möjligt om man bara tror på, rekryterar, attraherar, utvecklar och behåller medarbetare och ledare. Its all about People.

Över 600 har i år röstat på ett eller flera favoritföretag via 4potentials databas under perioden december 2023 till mars 2024. Därefter har resultatet analyserats. Generellt lockar 4potentials oerhört drivna, ödmjuka, trevliga analytska ledare och specialister som ofta har enkelt att få jobb.

Martina och Grand Thornton som arbetat hårt för att attrahera och rekrytera kompetens tar 6 platser framåt till en 15:e plats. Swedavia med Gunnar Jonasson har alltid varit duktiga på att arbeta med HR-frågorna och i år går de tre platser framåt till en fin 23:e plats.

Försvarsmakten har inte lyckats ännu att väcka talangerna intresse och tappar faktiskt platser det senaste året. Swedbank tappar från en 13:e till en 19:e plats. Sparbanken Gotland (21:a) går mycket framåt, vilket även Nordea gör (40:e plats) och SEB blir 42:a och Handelsbanken blir 57:a. Länsförsäkringar Bank ingår ju i Länsförsäkringar – och på Gotland kan man höra att LF Bank på Gotland går enormt starkt framåt och tar marknadsandelar.

Länsstyrelsen blir 31:a och går nio platser bakåt. Coop Gotland som vunnit en massa priser tappar 4 platser, men det är lika mycket som ICA tappar.

En stor vinnare är Science Park som går mycket framåt och hamnar in på en fin 12:e plats. Science Park är i förhållande till andra orter i Sverige en extremt intressant arbetsplats. Fler och fler pratar om Science Park. Det märks tydligt att Fredrik, Nora, Alma, Caisa och Co bygger ett vinnande lag. Givetvis drar Science Park även nytta av att så många vill driva eget på Gotland.

De stora vinnarna förutom Geab, Länsförsäkringar är Sofia Munkhammars Best Western. Generellt leds toppbolagen av fantastiska inspirerande och kravställande ledare såsom Sofia, Oskar, Henrik på LF och bland de som tar mycket mark finns det även flera andra duktiga drivna ”resultat- och medarbetareorienterade” chefer. För det går inte att bli en talangfull arbetsgivare om inte VD eller ledaren vill nå nya höjder samt förstår hur viktigt det är med kompetensfrågan. People-orienterade ledare brukar lyckas att både attrahera, rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Det är så bolagen och organisationerna samt även hela Gotland kan fortsätta att växa!

 

Ranking 2024 Företag
1 Geab – Gotlands Energi
2 Länsförsäkringar
3 Driva eget företag
4 Svenska Spel
5 Destination Gotland / Gotlandsbolaget
6 Best Western Strand Hotel
7 Orrön Energy
8 Almi
9 Gotlandsägg
10 PayEx
11 Region Gotland
12 Science Park
13 Gotlandshem
14 Gotlandssnus
15 Grant Thornton
16 PROTOS (Gotlands Slagteri)
17 Försvarsmakten
18 Rekryteringsföretag
19 Swedbank
20 Coop Gotland
21 Sparbanken Gotland
22 Systembolaget
23 Swedavia
24 Skatteverket
25 Övrig offentlig sektor
26 Gotlands Bryggeri
27 Arla Foods
28 Scandic
29 Riksantikvarieämbetet
30 Outhousebyrån
31 Länsstyrelsen
32 Foodmark – Rydbergs
33 ICA
34 Gotlands Media
35 Clarion Hotel Visby (Strawberry)
36 Arbeta politiskt
37 BRS Networks
38 Apoteket
39 Arriba Byggnads AB
40 Nordea
41 Skanska
42 SEB
43 Kneippbyn Resort
44 AFRY
45 Trafikverket
46 Kronans Apotek
47 Pickit
48 Koneo
49 Cementa, Heidelberg Materials
50 Fastighetsmäklare
51 Ludvig Co
52 Lantmännen
53 BYGGmax
54 Ruthström & Larsson
55 Försäkringskassan
56 Universitet & forskning
57 Handelsbanken
58 Sweco
59 TEG
60 Kronofogden
61 Wisab
62 Sida
*63 Polisen

*Polisen är inte på sista plats. De är först av de som ”fick tillräckligt med kryss” för att statistiskt kunna vara med. Polisen är generellt en populär arbetsgivare på Gotland. Med över 4900 företag på Gotland finns det ju flera arbetsgivare att söka arbete hos. Vi på 4potentials kan starkt rekommendera exempelvis Polisen då det är en organisation som är på väg uppåt. Att man kommer sist här – innebär att man först bland en mängd bolag.

Generella tips om man är nyfiken på att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare på Gotland är att:

 • STÄLL KRAV – var resultatorienterad mot TYDLIGA MÅL. Det attraherar de främsta kompetensorienterade ledarna som i sin tur kommer bygga vinnande lag. Och med ett bra ledarskap så utvecklas och utmanas både medarbetarna och hela bolaget. Man växer!
 • VAR NYFIKEN på undersökningen i stf att ifrågasätta en placering. Kunderna som har röstat har aldrig fel. Det är drivna, ödmjuka, kloka gotlänningar som har röstat. Vad säger deras röst?
 • VAD KAN EN KOMPETENSORIENTERAD organisation åstadkomma för resultat i form av exempelvis mer nöjda kunder, ökad omsättning eller ökade vinster/lönsamhet? Generellt finns det en direkt koppling mellan att rekrytera en supertalang och ökade vinster.
 • HUR PÅVERKAR LEDARSKAPET chansen att bli en vinnande organisation? JÄTTEMYCKET. När talanger väljer var de vill arbeta så kollar de ofta vem som är chef/er?
 • Vara nyfiken på hur man kan arbeta med att ATTRAHERA kompetens.
 • UTVECKLA REKRYTERINGSPROCESSERNA. Går de att göra snabbare? Talangerna orkar inte att vänta.
 • REKRYTERA de främsta ledarna. Se till att ha ledare som utvecklar medarbetare.
 • BEHÅLL och UTVECKLA de främsta medarbetarna som bidrar starkt till att ni som organisation växer
 • SAMARBETA MERA så att hela Gotland växer. Gå samman – tipsa varandra om kandidater! Gör fler gemensamma rekryteringskampanjer. Vad kan vi göra tillsammans under Almedalsveckan? Se alltid varandras potential. Det finns så många gotlänningar som gärna skulle vilja få en inbjudan till workshops. ALLA BEHÖVS PÅ GOTLAND. Visa det!
 • NÄR DET BLIR KOSTNADSEFFEKTIVARE ATT TA SIG TILL ÖN KOMMER FLER SÖKA VÅRA LEDIGA JOBB – VILKET ÄR BRA FÖR ALLA, SAMHÄLLET OCH FRAMTIDEN.Gotland behöver fler mycket modiga ledare som vågar och vill agera nu – så att vi  sänker kostnaden för att ta sig till och från den ö – som vi älskar samt lånar av våra barn. 

  För fler besökare leder till fler nya gotlänningar som väljer att söka våra lediga jobb och som sedermera flyttar hit. Underbart! 

  Befolkningen minskade tyvärr med cirka 150 personer på ett år. Men det kommer vända igen. Tack vare dig och alla positiva konstruktiva krafter som finns på denna ö. Och det finns en enkel positiv lösning! Med mycket lägre priser att ta sig till Gotland kan vi redan till sommaren vara 600 fler till hösten än vad vi är nu. Det skulle innebära 300 nya jobb och 240 miljoner till öns olika företag, sjukvården, barnen, föreningarna, konstnärerna med flera. Vilken härlig möjlighet! Vad kan du säga och framför allt göra för att det blir en verklighet?

.

.
Till sist. Framtiden är ljus. Tack vare dig.

I sommar kommer kanske närmare en miljon besökare. En miljon presumtiva Gotlänningar.

Vad gör er organisation för att marknadsföra er och Gotland under sommaren? Är ni med på Aimes inflyttarträff den 14/8?

Hur kan Gotland få fler universitetsstudenterna att stanna kvar?

För oss på 4potentials är det absolut viktigaste att hela Gotland kan fortsätta att växa. För då kommer även du att växa. Vi har sedan 2012 varit en positiv konstruktiv kraft till att ön lyckats att attrahera mer kompetens.

Det finns flera enkla lösningar för att få fler att flytta hit och bidra med kunskap, värme, omtanke och kompetens:

– På varje meny på restaurangerna kan det finnas en mening ”Tack för besöket – men stanna gärna kvar. Vi behöver dig! Välkommen att flytta till Gotland!”
På båten kan man få info om att stänga av larmet samt även ett ”varmt välkommen tillbaka”
– RG/nån kan ordna en extra informationsträff på universitet
i juni och informera studenterna om alla lediga jobb
– På Almedalsveckan kommer det finnas vandrande tröj-ambassadörer som informerar om att arbeta, bo och leva på Gotland.
– Ett förslag är att 12 bolag går samman och tillsammans  finansierar en heltidsanställd Gotlandsambassadör
som skall arbeta under sommaren, helgerna och när det är en massa besökare på ön. Hen kommer få en roll-up (Flytta till Gotland), snygga flygblad och skall verka på sociala media samt framför allt finnas där besökarna är – och se till att de flyttar hit.

…och sen kommer kommer du alltid med flera goda idéer!

 

Alla som kommer hit skall känna sig så välkomna – så att de aldrig vill åka hem.
I sommar vänder det! Tack vare dig!