Mer

Tele2

Tele2 är ett företag med höga ambitioner, högt tempo och en framgångsrik affärsmodell. Här finns många supertalanger som har sökt sig till bolaget för att de vill utvecklas. Möjligheterna till detta är stora då Tele2 finns i 10 länder, något som gör att man kan arbeta på olika typer av marknader med allt från produktutveckling till försäljning och marknadsföring. De kan även erbjuda dig unika kontakter med Kinnevikgruppens olika företag.

Tele2s värderingar sammanfattas i sex värdeord. Tele2 är flexibla, öppna och kostnadsmedvetna. De drivs av att leverera kvalitet, agera snabbt och att utmana.

Känner du igen dig i deras värderingar och värdeord – läs mer på www.tele2.se