Mer

Nordea

Nordeas vision är att vara en ’Great European bank’, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare.

Vi på Nordea anser att det är våra kompetenta och engagerade medarbetare och deras förmåga att leverera positiva kundupplevelser som särskiljer oss från våra konkurrenter och gör att vi kan nå vår vision.

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa , vi siktar på att vara den bästa vilket betyder att vi vill attrahera, utveckla och behålla högt motiverade, kompetenta och resultatorienterade medarbetare.

Läs gärna mer om oss på www.nordea.com