Mer

Motivation.se

Motivation.se – Sveriges ledarskapssajt

Verkligheten för ledare idag är mer komplex och föränderlig än någonsin. Vi lever i en global värld med en snabb teknisk utveckling och ökad konkurrens. Det blir allt viktigare för företag och organisationer att ha ett varumärke som attraherar kunder, samarbetspartners och duktiga medarbetare. Den nya generationen medarbetare har andra värderingar och efterfrågar sin tids ledarskap. Det finns en ökad medvetenhet om att ta ett samhällsansvar och att bidra till mer långsiktig hållbar utveckling.

En ledare behöver hela tiden hålla sig uppdaterad och hämta ny kunskap – och det är där Motivation.se kommer in.

Vi är en källa till kunskap och inspiration för dig som leder i vardagen. Du vill, precis som vi på Motivation.se, vara med och göra skillnad med ditt ledarskap. Vi samlar kunskap, forskning och strömningar inom ledarskap, motivation och goda prestationer på en lättillgänglig plats – allt för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och fortsätta utvecklas samtidigt som du hinner med din dagliga verksamhet.

Med vårt innehåll ger vi våra läsare goda förutsättningar att individuellt hämta näring till sitt ledarskap – såväl personligt som organisatoriskt. Kunskap, inspiration och värde är nyckelord för oss.

Med Motivation.se vill vi:

• rikta oss till nyblivna och etablerade chefer och ledare inom offentlig och privat sektor.

• verka för att vara en kunskaps- och inspirationskälla för dig som vill utvecklas i din roll.

• genom bevakning av våra huvudområden ta ett helhetsgrepp kring det som krävs för att utvecklas och prestera både på jobbet och privat – fysiskt, mentalt och socialt.

• bevaka ledarskapsområdets viktiga delar och samla kunskap, omvärldsbevakning och strömningar på en och samma plats – lättillgängligt och tidsbesparande.

• ha fokus på att generöst dela med oss av praktiska råd, tips och idéer.

• arbeta för nätverkande, kommunikation och erfarenhetsutbyte som ger grogrund för lärande och innovativt tänkande.

• verka för ett etiskt ledarskap kännetecknat av ärlighet och öppenhet som låter människor vara involverade och känna delaktighet i verksamheten.

Bli en del av vårt nätverk

Som medlem på Motivation.se får du ännu större nytta av allt vi erbjuder. Det kostnadsfria medlemskapet ger dig tillgång till våra medlemsartiklar och vårt nyhetsbrev som kommer varje vecka. Som betalande Silvermedlem (79 kr/ mån) är hela sajten öppen för dig. Guldmedlemskapet är till för dig som vill delta i våra nätverksträffar, såsom Årets VD och Lunch & Learn. Som studerande har du möjlighet att köpa 1 års Silvermedlemskap för endast 99 kr + moms.

Här kan du läsa mer om våra medlemskap!

http://www.motivation.se/bli-medlem