Mer

4potentials tjänster

TALANGEN ÄR DEN VIKTIGASTE KUNDEN
4potentials viktigaste kund är den enskilda individen som vi kallar en person med potential (snittåldern på våra talanger är ca 41 år). Genom att identifiera, utveckla och behålla den personen i ett nätverk lyckas vi både attrahera fler talanger – och därmed också fler kunder. Talangnätverk som gullar för mycket med sina företagskunder gör två kardinalfel: 1) HR-chefen slutar vart femte år 2) Företag byter namn, struktur eller ägare vart 15 år. Under samma tid är talangen och den enskilde personen samma person. Genom att satsa på att bygga en relation med talangen vinner 4potentials på lång sikt på talangmarknaden. Därför kostar det pengar även för talangen att vara med i 4potentials. Vi ger talangen en försäkring och förstärkning på talangmarknaden. Vi vet också att talanger som kan och vill bidraga till ett talangnätverk är likadana på sin arbetsplats. Egoister vill vi inte ha med i vårt nätverk – vill ni anställa dem?

MEN FÖRETAGEN KAN BYGGA PARTNERSKAP
Hur gör ett företag som vill bygga en talangpool på en talangmarknad under 10-15 år framåt? Rekryterar en nybakad HR-student som skall åka runt med montrar på arbetsmarknadsdagar? Nej, som tur är har våra partners förstått att talangmarknaden ser annorlunda ut och att det finns ingen 23 årig fantastisk student som kan stå för kontinuitet – 20 år tillbaka!

Talangmarknaden är dessutom inte enbart studenter – de flesta av våra medlemmar är seniora chefer. Den styrs dessutom inte av kollektivavtal utan att talangerna som kollektiv tror på och vill arbeta med bolagets vision och härliga kollegor. Talanger besöker inte montrar längre – de vill träffa beslutsfattare one to one. Därför har vi på 4potentials skapat en unik mötesplats där företag kan träffa talanger och vice versa. Och framför allt är vi kontinuiteten på talangmarknaden. Vi vet vem som ville arbeta på ert företag för fem år sedan! Våra tjänster till företag kan delas in i fem områden:

PARTNERSKAP
Företaget får en unik chans att under ett år träffa studerande, YP- och Executive-talanger direkt eller indirekt via events, nyhetsbrev, emails, partnerträffar, T-marknadsföring samt att 4p ger bolaget kunskap om talangmarknaden. Till partnerskapet tecknar företaget ett finders fee avtal, ett searchavtal samt vilka events de vill deltaga på. Vill ni som företag bygga en bro med erfarna stjärnor skall ni exempelvis vara med på Executive Inspiration. Med 1 partnerskap får 10 aktiva medarbetare på 4potentials att arbeta 12 månader för en kostnad som motsvarar en 1/2 annons i en tidning och dessutom får du 50 agenter att leta talanger för er – och sedermera 5000 ambassadörer.

EVENTS
Våra events kan delas in i offentliga-, sociala-, utbildande- samt företagsevent. Först bestämmer ni för vem ni vill träffa sedan utvecklar vi ett talangevent för Er. Kanske vill ni vara med något av våra stora som Meetingpoint i februari mot studenter och Young professionals, SummerY som är vårt sommarevent för alla målgrupper, Executive Inspiration som är vårt seniora event samt Öresund Talent meeting som är ett event för dig som vill rekrytera kompetens till Öresundsområdet. Till det kommer traineeevent, tjejevent, Executive breakfast meeting, juristevent, partnerträffar mm

SEARCH OCH REKRYTERING
4potentials är det ledande talangrekryteringsföretaget. Tillsammans med kund tar vi fram en kravprofil, vi marknadsför tjänsten, screenar, selekterar, intervjuar och presenterar kandidater på mindre än en månad. Vi är kvalitativa, effektiva och moderna tack vare att vi har tillgång till Sveriges mest uppdaterade databas och nätverk av talanger. Vi arbetar med facebook, Linked-In och har flera seniora searchkonsulter. Dessutom ingår vi i Michaël Berglund Search Group. Vi genomför uppdrag inom allt från traineer till Vdar. Under året tillsätter vi även styrelsemedlemmar. Vi opererar över hela världen med Norden som hemmamarknad. Ni når ca 60000 screenade kandidater på 10 minuter.

BOLLPLANK
Våra kunder och partners använder 4potentials i ett rad antal andra tjänster. Vi är med och bygger utbildningar, tillsätter HR-chefer, vägleder talent managers, genomför workshops och framför allt sitter vi ofta och pratar med våra kunder. Vi tror inte allt måste heta consulting eller managers. Däremot delar vi gärna med oss av våra erfarenheter på talangmarknaden. Det bästa är dock att få lyssna till en talangfull kunds senaste idé. Vad tänker du på just nu?