Mer

Passionating

Vi söker efter personer som vi blir kära i.

Du har säkert intervjuat någon själv då du känt att denna personen är så karismatisk, naturlig, ödmjuk, intressant, intresserad, kan lyssna och har en förmåga att få dig att må bra – att du bara vill sitta kvar och prata med honom eller henne hela dagen.

Vi vet att magen alltid har rätt. Oavsett om du är utbildad inom HR eller har bara arbetat en vecka med personbedömning så känner du alltid i magen om det känns bra eller dåligt. Vi vågar lita på magen. Det största felet vi gjort är att ignorera maggropskänslan. Våra största felrekryteringar handlar alltid om förmågan att vara entusiasmerande.

Under de 25 år Fredrik arbetat med att rekrytera så kan han berätta generellt om de 2 gånger han struntade i att lyssna på magen. Ett antal veckor senare sitter du med oerhörda utmaningar där du skall lösa personliga utmaningar och konflikter. Det handlar inte om att vi skall älska alla de vi tar in i nätverket – men däremot måste vi våga lyssna på magen. Det finns inget test som bevisar att någon är trevlig. Test kan visa vad en person har för intresse och personliga yttre egenskaper. Det 4potentials gör är att avgöra om en person har förutsättningar för att ingå i ett team, är ödmjuk etc – och sedan följer vi den personen livet ut. Efter 3 år känner vi den personens fram- och baksidor. Och framför allt arbetar vi mycket med personernas personliga utveckling.

Det bästa med 4potentials modell är dessutom att vi lär oss våra partners personlighet och bolagens värderingar. På det sättet vet vi vem som passar på bolag X eller B. En 100% passionate person skall vara: ödmjuk, kunna lyssna, kunna tala inför andra, få med sig gruppen, vara en människo-människa, pålitlig, ha integritet, kunna bära på förtroende, ställa upp för andra, självkännedom och ha ett sunt självförtroende. Vad måste du utveckla? Vad är viktigt på ditt företag?