Mer

Passionating

Vi söker efter personer som vi blir kära i. En talang är karismatisk, naturlig, ödmjuk, intressant, intresserad, kan lyssna och har en förmåga att få andra att må bra – en som man vill sitta kvar och prata med hela dagen. En 100% passionate talang skall vara: ödmjuk,  en god lyssnare, kunna tala inför andra, få med sig gruppen, vara en människo-människa, pålitlig, ha integritet, kunna bära på förtroende, ställa upp för andra, ha en god självkännedom och dessutom ett sunt självförtroende.

Vi vet att magen alltid har rätt. Oavsett om du är utbildad inom HR eller har bara arbetat en vecka med personbedömning så känner du alltid i magen om det känns bra eller dåligt. Det finns nämligen inget test som bevisar att någon är trevlig. Test kan visa vad en person har för intresse och personliga egenskaper. Vi vågar därför lita på magen. Det största felet vi gjort är att ignorera maggropskänslan. Våra största felrekryteringar handlar alltid om förmågan att vara entusiasmerande.