Mer

Powerfueling

Det här ordet uppfann en gammal kund till Fredrik på ett café på Lilla Essingen. Fredrik kallade det för Powerful men mäktig och makt är inget självändamål för nätverket och dess företag. Därför fick det bli en kombination av mod och våga ta beslut samt göra det med energi! Energigivande ledarskap. Ibland har Fredrik kallat det Barack-Obama index. Ni vet personer som vågar gå före och ta beslut samt genomföra dem.

Här söker vi efter naturliga ledare som vågar och kan ta platsen som ledare. Att leda är en konst. Niklas Prager är en av våra unga ledare som är medlem – en annan är Anna Omstedt Lindgren eller Fredrik Olsson på H&M. Har man mött dessa människor vet man var ordet innebär.

För att se om man är en ledare ställer vi frågor om hur de själva ser på ledarskap och hur andra har uppfattat dem. Vi frågar om de någonsin tagit tuffa beslut, genomfört dem med ett lyckat bestående resultat. Vi ber hen beskriva den processen. Våra främsta ledare skall helst haft 4-5 ledarroller även som riktigt unga och vi vill även gärna lyssna till de referenspunkter de anger. I ett möte med en ledare känner man direkt när man hälsar på dem att det är något speciellt. Det är något extra med stora ledares förmåga att kunna lyssna och se dig. De släpper inte blicken och de har landat med fötterna i myllan. Ofta kan de beskriva varför de som 9-10 åring fick bli en ledare istället för att bara följa med.

Vi samlar på ledare för att vi vet att dem behövs.