Mer

Powerfueling

4potentials söker naturliga ledare som vågar och kan ta platsen som ledare. Att leda är en konst. Niklas Prager är en av våra unga ledare som är medlem – en annan är Anna Omstedt Lindgren eller Fredrik Olsson på H&M. Har man mött dessa människor vet man var ordet innebär.

För att identifiera dessa ledare ställer vi frågor om deras syn på ledarskap och hur andra har uppfattar dem. Vi frågar om de någonsin tagit tuffa beslut, genomfört dem med ett lyckat bestående resultat. Vi ber dem beskriva processen. Våra främsta ledare skall helst haft 4-5 ledarroller även som riktigt unga och vi vill även gärna lyssna till deras referenser. I ett möte med en ledare känner man direkt att det är något speciellt. Det är något extra med stora ledares förmåga att kunna lyssna och se andra. De släpper inte blicken och de har landat med fötterna i myllan. Ofta kan de beskriva varför de som 9-10 åring blev en ledare istället för att bara följa med.

Vi samlar på ledare för att vi vet att ni behövs.