Mer

Entreprenör – bygga bolag!

Om du är entreprenör så tänker du kanske att du inte har nytta av ett nätverk. Men vi skulle snarare påstå raka motsatsen. Erlägger du ett livstidsmedlemskap får du gratis råd om hur du kan bygga upp ditt företag. Inom nätverket finns det åtskilliga entreprenörer som har varit med om både framgångsrika företagsbyggen och mindre framgångsrika.

Det som skiljer dessa personer från många som väljer att vara anställda är bland annat att de ser värde och inte pris i affärer, de ser möjligheter och inte problem och risker, de arbetar tillsammans och inte ensamma. För en entreprenör gäller inte regeln ”ensam är stark”.

Tveka inte att fråga oss om du vill komma i kontakt med en framgångsrik eller mindre framgångsrik entreprenör. De vill nämligen väldigt gärna vara behjälpliga.

Vill du veta mer?

Kontakta Niklas på niklas@4potentials.com eller Fredrik på fredrik.andersson@4potentials.com