Mer

Executive Search

4potentials syfte är att hjälpa företag att attrahera, rekrytera och utveckla de mest talangfulla specialisterna och ledarna. Målgruppen är med andra ord allt från nyutexaminerade till Executives med ca 30 års erfarenhet.

Beroende på ert behov kan vi designa en enklare rekryteringsprocess. Enbart Partners till 4potentials kan avropa finders fee-lösningar.

4potentials erbjuder följande rekryteringstjänster:
Executive Search. Hel process från kravprofil till rekrytering med garantier. Fler och mer kvalitativa kandidater presenteras. Ett alternativ för dig som absolut måste ha den främsta kandidaten
Rekrytering med enbart screening och selektering. 4potentials screenar och sänder vidare kandidater som söker. För dig som inte har tid att sköta urvalsprocessen.
– Platsannonsering. 9000 sek per roll/annons. Kunden tar emot ansökningarna och sköter processen. 

 

Som kund väljer du 4potentials Executive Search för att du:

• vill få tag på de främsta kandidaterna. De affärskritiska kollegorna.
• vill arbeta med en process som är modern och tilltalar talangfulla kandidater.
• vill profilera dig mot talangerna. Du tror på att ”great people knows great people”.
• vill arbeta med en kostnadseffektiv lösning.
• vill nå allt ifrån seniora chefer till juniora specialister

4potentials rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet av rekrytering och organisation. Vi är vana vid att arbeta med Sveriges främsta talanger och har såväl ingångar till som kunskap om talanger. Rekryteringskonsulterna arbetar utifrån en beprövad och effektiv urvalsmetod som snabbt ger resultat med hög kvalitet och garanti. Som stöd har rekryteringskonsulterna utvecklade kvalitetssystem för att säkerställa rekryteringsprocessen.

Rekryteringsuppdraget utförs med omsorg på ett konsultativt och fackmannamässigt sätt.

Executive Search processen

4potentials erbjuder kunden följande:
1. Kravprofil. Samtliga Search-uppdrag inleds alltid med att 4potentials rekryteringskonsulter diskuterar varför kunden vill rekrytera till en position och vad kunden söker generellt. Här diskuteras även internrekrytering och de aktuella kandidater som finns.
2. Utifrån att rekrytering skall påbörjas träffar rekryteringskonsulterna ett antal personer i organisationen för att skapa en bättre och tydligare bild över vad man menar är viktiga kvaliteter hos kandidaterna. Därefter diskuterar kund och 4potentials konsulter igenom kravprofilen. Det sker oftast med rekryterande chef samt eventuella aktuella intressenter. I samtliga rekryteringsuppdrag kontaktas chef – kollega och eventuellt den person som skall ersättas/haft positionen tidigare.
3. Kund och 4potentials konsulter beslutar om krav och önskemål i kravprofilen och enas om leveransdatum och på vilket sätt som kandidater skall presenteras.

4. Annons kommer finnas på 4potentials webbplats. Vid vissa uppdrag sker ingen publik annonsering. 4potentials nätverk av kandidater rekommenderar normalt många kandidater per tjänst och till det kommer de som inkommer via 4potentials olika kanaler (Linkedin , Facebook mm.)
5. Search påbörjas inom någon vecka. Kontinuerligt arbetar 4potentials för att bygga upp en talangbank av kandidater. Dock behöver 4potentials alltid komplettera med aktiv search. Givetvis sker search enligt för kunden viktiga aspekter som etik & moral. 4potentials har större möjligheter än de flesta andra rekryteringsföretag att finna ingångar och därmed kandidater – då kandidaterna i nätverket är både kandidater och tipsare.
6. Administration av ansökningshandlingar samt besvarande av frågor från kandidater sker löpande. Samtliga kandidater erhåller alltid ett svar inom rimlig tid. Efter några veckor sker en övergripande kandidatavstämning per telefon där vi går igenom de ansökningar som inkommit samt vilka som kommer bokas på intervju. Löpande kontakt sker under hela processen.

7. Utvärdering av ansökningshandlingar och 1:a urval genom intervju. Kravprofilens krav och eventuella önskemål bildar underlag för det första urvalet.
8. 2:a urval genom strukturerade djupintervjuer (görs av seniorkonsult). I intervjun koncentrerar sig 4potentials rekryteringskonsulter på att utvärdera kandidaten samt ge kandidaten värdefull feedback. Tester går att avropa mot extra kostnad. 
9. Kandidatpresentation. Presentation sker inom ca 40 arbetsdagar från det att kund accepterat kravprofilen/annonsen. Vill vi gärna arbeta med löpande kandidatpresentationer för att talanger inte ”kan vänta”.

10. Kunden påbörjar sina slutintervjuer. 4potentials agerar under tiden för att säkerställa att såväl kund som kandidat upplever att processen är tillfredsställande.
11. Referenstagning, 4potentials tar referenser. Om kunden tar referenser eller avstår referenstagning kan priset justeras nedåt med 5000 sek.

12. Kunden anställer en eller flera kandidater.
13. Uppföljning månad 6 och 12 efter anställning, med kund och kandidat
14. Kunden erhåller ny kandidat/kandidatprocess kostnadsfritt om denne skulle sluta inom 12 månader. Garantin gäller inte om kunden säger upp kandidaten på grund av arbetsbrist eller omorganisation.

Pris och betalningsvillkor
(exkl. moms)
Startavgift för steg 1-7: 30% av rekryteringsarvodet att betala vid uppstart
Avgift för steg 8-11: 30% av rekryteringsarvodet att betala vid kandidatpresentation
Avgift för steg 12: 40% av rekryteringsarvodet att betala vid underskrift av avtal

Totalt rekryteringsarvode – ca 22% av en årslön. Vid rekrytering av traineer och fler personer till ett företag utgår en rabatt på grund av att analysarbetet blir mindre samt för att vissa tjänster är mindre komplexa att tillsätta.

Övriga villkor:
Kostnad för annonsering i print-/media tillkommer liksom för tester och för referenstagning. Det beslutas alltid i samråd med kunden om det är aktuellt.

Skulle mer än en kandidat rekryteras via denna process – utgår 50% av det totala rekryteringsarvodet för kandidat nr 2->.

Presenterade kandidater från 4potentials har 4potentials rätt att erhålla ersättning för under en period från presentation t.o.m. tolv månader efter det att de presenterades. Kandidater som kund vill skall ingå i processen och som 4potentials intervjuar – räknas som 4potentials kandidater. Priser exkl moms.

Ordinarie pris 25% av en årslön. Erbjudandet gäller t o m 30/8 2020.