Ett dussin ÄGGSTRA BRA tips till en arbetssökande i påsk – DELA GÄRNA som den omtänksamma kompis du är!

Idag blev 181 personer tyvärr av med jobbet inför påsken. Varje person heter något och har precis som du räkningar och drömmar. Du kan hjälpa genom att dela det här eller bara lyssna.

Påsken är himla härlig för den som har ett arbete. För de som inte har ett arbete kan dessa 15 dagar av ledighet vara stressande. Det kan vara så. Behöver inte vara så – men kan vara så. 181? Ja, delar du antalet personer i snitt som förlorar sitt arbete i Sverige i krisen är det minst ca 180-200 per dag.

Därav är mitt första tips att ringa 1 av de 600000 arbetslösa samt de 400000 därtill som söker arbete under påsken och fråga hur det är? Kanske ta en säker promenad. 

Här nedan delar du 13 länkar/tips där du som arbetssökande kan finna arbete – så dela gärna denna artikel så kanske en arbetslös/arbetssökande får arbete efter påsk!

2- SÅ HÄR FÅR DU DRÖMJOBBET PÅ 90 DAGAR
https://4potentials.se/om-oss/mer-om-4p/sa-har-far-du-dromjobbet/

3- EN LISTA MED 20 BRA CHEFSREKRYTERINGSFÖRETAG
https://4potentials.se/chefsrekryteringsforetag-en-lista-med-tips-pa-executive-search-foretag-du-kan-kontakta-nar-du-soker-arbete/

4- HÄR FINNS DET 20-30 LEDIGA JOBB
https://4potentials.se/lediga-tjanster/

5- HÄR FINNS DET 2300 LEDIGA CHEFSJOBB
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/

6- HÄR HAR DET ANNONSERATS 230000 JOBB ELLER TIPS
https://www.facebook.com/groups/jobbo4potentials/

7- TRAINEEGUIDEN – ETT STÄLLE ATT FINNA INSPIRERANDE BOLAG
https://www.traineeguiden.se/

8 – EN INSPIRERANDE LISTA MED 200 BOLAG SOM ANDRA TÄNKER SÖKA ARBETE PÅ
https://4potentials.se/the-talent-live-index/

9:E TIPSET – ADDERA!
Det finns ca 12000 rekryteringsföretag och 200000 rekryterare. Addera rekryterare/beslutsfattare på LinkedIn efter att du uppdaterat ditt CV. Tänk på att förmedla vad du kan, vill och har gjort så kort som möjligt. CVet skall vara på 1,8 sida…

10:E TIPSET – ATT SÖKA JOBB ÄR ETT ARBETE
Sök 3 jobb per vardag – 15 i veckan i tre månader. Sök brett. Sök i nya regioner. Tag beslut sedan om du vill ha jobbet. Just nu söks det ex många talanger till Norrland, inom sjukvården mm.

11:e TIPSET – ENERGIGIVARE!
Identifiera de personer som inte pratar skit bakom ryggen utan hjälper dig och ger energi. Ut och promonera med dem. Ge själv energi med ett mail, telefonsamtal eller bara dela det här.

12:e TIPSET – IDENTIFIERA NYA JOBB UTANFÖR BOXEN
LinkedIn har en sån funktion där man ser om jobbet legat där länge. Under 10 Applicants heter den. Där finns ofta en mängd intressanta jobb men där företaget inte funnit dig!

13: TIPSET – https://branschen.se/

Jättebra sida för rekryterings- och bemanningsbolag. Här hittar du artiklar om rekryteringsföretag som är framåt!

Lycka till! Detta är delat och skickat av en kompis till dig!

Och har du fler bra tips du vill dela med andra så kan du alltid maila fredrik.andersson@4potentials.com så lägger vi till ditt ÄGGSTRA BRA TIPS.

 

In english:

Below you find 13 links / tips where you as a jobseeker can find work – so feel free to share this article so maybe an unemployed / jobseeker gets a job after Easter!

HOW TO GET THE DREAM JOB IN 90 DAYS https://4potentials.se/om-oss/mer-om-4p/sa-har-far-du-dromjobbet/

A LIST OF 20 RECRUITMENT COMPANIES https://4potentials.se/chefsrekryteringsforetag-en-lista-med-tips-pa-executive-search-foretag-du-kan-kontakta-nar-du-soker-arbete/

HERE ARE 20-30 JOBS JOBS https://4potentials.se/lediga-tjanster/

THERE ARE 2300 vacancies for MANAGERS https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/

230000 JOBS OR TIPS HAVE BEEN ANNOUNCED HERE https://www.facebook.com/groups/jobbo4potentials/

TRAINEE GUIDEN – A PLACE TO FIND INSPIRING COMPANIES https://www.traineeguiden.se/ 

-AN INSPIRING LIST OF 200 COMPANIES THAT OTHERS ARE GOING TO APPLY FOR WORK ON https://4potentials.se/the-talent-live-index/

TIP – ADD! There are about 12,000 recruitment companies and 200,000 recruiters. Add recruiters / decision makers on LinkedIn after updating your resume. Remember to tell what you can, want and have done as briefly as possible. The CV must be under 1.8 pages…

APPLYING FOR A JOB IS A JOB Apply for 3 jobs per weekday – 15 a week for three months. Search widely. Search in new regions. Then decide if you want the job. Right now, for example, many talents are being sought for Norrland, in healthcare etc. 

IDENTIFY NEW JOBS OUTSIDE THE BOX LinkedIn has such a function where you see if the job has been there for a long time. Under 10 Applicants it is called. There are often a lot of interesting jobs but where the company has not found you!

13TH TIP – https://branschen.se/ Great site for recruitment and staffing companies. Here you will find articles about recruitment companies that are ahead! Good luck!

This is shared and sent to you by a friend!