VILKA FÖRETAG ÄR BÄST PÅ TALANGMARKNADEN 2018?

BEST TALENT COMPANY INDEX
Världens enda index som kopplar samman lönsamhet och omsättning till HR- och Talent management är från Sverige och presenteras nedan. Totalt har 300 bolag med verksamhet i Sverige analyserats utifrån data på 6000 kvalitetssäkrade talanger. Ca 30% är studerande och 40% Young professionals samt 30% Young Executives. De 6000 talangerna uppfyller företags höga generella krav på ledarskap, drive, analytiska förmåga och social hållbar kompetens. Indexet bygger på 6000 talangers val av favoritföretag, dvs EMPLOYER BRANDING samt vilka företag som i verkligheten rekryterat dessa talanger, REKRYTERINGSINDEX samt hur bra bolagen varit på ett behålla/utveckla de som de lyckats rekrytera.

 Best Talent Company Index är m a o en extremt omfattande studie som består utav tre mindre sammanslagna studier. För att komma i toppen av  BEST TALENT COMPANY INDEX  måste bolaget både vara bra på att ATTRAHERA (Talent Employer Brand index), REKRYTERA (Talent Density Index, TDI) samt BEHÅLLA/UTVECKLA SUPERTALANGER (Talent Retain Index, TRI). M a o är man bra på Employer Branding så attraherar man talanger vilket ökar chansen att rekrytera dem. Till sist mäter vi även hur bra man är på att utveckla sina stjärnor eller om de lämnar. De olika rankingarna slås samman och de bolag med lägst totalranking på de tre studierna blir BEST TALENT COMPANY 2018.

Andra utmärkelser brukar enbart hylla företag som är populära. Men enligt 4potentials är den faktorn helt ointressant om du inte lyckas transformera en sökande till anställd och sedermera få dem att stanna. Att som företag bli Topp 10 i Best Talent Company Index i Sverige är ett fantastiskt kvitto på att man lyckats med sina Talent management processer – i Sverige.

ÅRETS TALANGFÖRETAG – DE TIO SEMIFINALISTERNA
Följande tio bolag, nedan, är de som lyckats bäst 2018. Dessa tio bolag kommer nu gå vidare i en tävling som heter ÅRETS TALANGFÖRETAG.

  • H&M
  • Business Sweden
  • EQT
  • Ascend
  • Lantmännen
  • Boston Consulting Group
  • Orkla
  • Arla Foods
  • Hilti
  • Centigo

Den 18:e december kommer 4 av dessa tio bolag att nå finalen i Sveriges mest prestigefyllda tävling – ÅRETS TALANGFÖRETAG. De 4 finalisterna kommer intervjuas av en jury ledd av Gustaf Geterud, Vd 4potentials. Vilka som finalisterna blir kommer nu under två veckor att utses genom fältarbete, nomineringar, råd, tips samt att talangerna och bolagen meddelar gustaf@4potentials.com varför de är ÅRETS TALANGFÖRETAG. I denna tävling har vi m a o ett inslag av ”medarbetarnas röst”. Så känner du att du arbetar på ett företag som skall vinna – informera Gustaf.

Tisdagen den 5:e februari utses ÅRETS TALANGFÖRETAG på MEETINGPOINT. Bolagen som är i semifinal och andra företag kan medverka om de kan och vill? MEETINGPOINT är ett tillfälle då du som företag kan genomföra workshops med supertalanger. På plats träffar du några av de som röstat på Er. Kostnaden och mer information finns här: https://4potentials.se/event/meeting-point-2019/

Bland de tidigare vinnarna finns H&M, Centigo och Lantmännen.

Det juryn bedömer är viljan att bli bäst på talangmarknaden samt hur man arbetar med frågan i det vardagliga arbetet och i högsta ledningen. För det krävs det en organisation i världsklass.

FRÅGOR:
Frågor om studien och om du vill beställa delar av studien kontaktar du FREDRIK.ANDERSSON@4POTENTIALS.COM

Kostnaden för att rekvirera de tre indexen är 2500 sek exkl. moms.

För att läsa mindre delar av studien: https://4potentials.se/talent-index-and-awards/

Mer information om de tre indexen:

TALENT EMPLOYER BRANDING INDEX, TEBI
Sveriges enda studie som visar var supertalanger skulle kunna tänka sig att arbeta. Faktorn visar mest hur en Employer Branding ansvarig lyckats i kombination med företagets varumärke, rykte och status bland talanger. Det finns ingen koppling till ekonomi mer än att bolag som är populära oftast har lägre annonseringskostnader samt upplevs som hetare. Studerar ni Density och Employer Branding ser ni att väldigt få bolag som är på arbetsmarknadsdagar samt är generellt populära kommer högt på en densitets mätning som återspeglar lönsamhet. Oftast är problemet i bolaget att densitet ägs av chefen samt rekryteraren – medan Employer branding index ägs av HR-, information- samt marknadsavdelningen/budgeten. De som får dessa olika intressenter att prata och kommunicera med varandra – är vinnarna. Den överbryggande enheten är HR-direktören och dess stab. Indexet, TEBI, tas fram genom att talanger anger ca 5 favoritföretag.

TALENT DENSITY INDEX
4potentials grundare tog fram detta nyckeltal för att kartlägga The Best Talent companies i Sverige genom att under ett års tid studera korrelationen mellan vinst i bolag och talangfaktorer. Då visade det sig att lönsamhet i ett bolag över tid korrelerar till antalet talanger i bolaget i förhållande till antal anställda. Det är extremt logiskt om man studerar ett antal företag. Bl. a är konsultbolag generellt extremt lönsamma – och de är just duktiga på att rekrytera talanger. För att beräkna Talent Density som är en av tre faktorer tar 4potentials och analyserar hur många talanger från ett urval av 6000 selekterade talanger som är anställda på just det företaget.

TALENT RETAIN INDEX
Det tredje faktorn som ingår i BEST TALENT COMPANY INDEX är Talent Retain Index, TRI

Bolag måste bygga omsättning och struktur för att överleva på sikt – och då korrelerar detta nyckeltal, TRI, till hur duktigt ett företag är att behålla samt utveckla antalet talanger.  Lämnar talanger sjunker man snabbt i detta index – men framför allt tappar man kompetens. Och tappar man kompetens så förlorar man affärer, kompetens, kunnande, förmågor och erfarenheter. Oftast lämnar talangerna först. Därefter kommer den stora krisen för bolaget. 4potentials vet vilka bolag som får det svårt om ca 6 – 7 månader. Generellt äger inte någon ”Retain”-frågan i ett företag. Ni vet alla hur vi generellt behandlar folk som byter jobb. Gör vi samma sak när de kommer ombord? Nej.

Hur gick det för ert företag? Maila 4potentials och fråga. Topp 30 redovisas här: https://4potentials.se/talent-index-and-awards/