Sveriges 10 främsta bolag på att rekrytera talanger!

När 4potentials kartlagt var talangerna arbetar så är det några företag som utmärker sig lite extra.

I många år har vi mätt Employer Branding men nedanstående studie visar på det tydliga faktumet att det är en helt annan sak att MARKNADSFÖRA än att REKRYTERA. Det är två olika roller, kompetenser och de företag som insett att bolaget drivs av människor är alltid längst fram när vi mäter detta.

Det kan vara enkelt att säga att många av bolagen nedan är konsultbolag men det är inte den slutsatsen man skall dra. Man skall dra slutsatsen att för dessa bolag är PEOPLE NR 1. Det är medaretarnas kapacitet och förmåga som är affären. Och så kan det även vara i andra branscher visar studien nedan, men då krävs det att PEOPLE AGENDAN är längst upp.

Grattis McKinsey, Unilever, Accenture, BCG, Kinnevik, Google, BearingPoint, Bain & Co, Hilti och Centigo. När en talang uppdaterar sig hos oss är det extremt vanligt att de säger att de börjat arbeta hos er. Varför?

 • Ni är inte bäst på att attrahera. Där finns det bolag före er. Ni är helt bäst på att rekrytera. Ni har några av jordens främsta rekryterare.
 • Ni är effektiva
 • Ni är konsekventa
 • Ni har en tydlig mall vad ni söker. Det sitter i väggarna. Därmed förstår de sökande också vad ni söker.
 • Ni har en organisation som genomsyras av – ALL ABOUT PEOPLE
 • Er rekryteringsprocess är ett mått på kvalitet – för den sökande. Man vill söka till er för att se om man får kliva ombord.
 • Vi tror att ni testar?
 • Ni gör allt för att få ombord den främsta till er. Chefer är involverade med passion.
 • Ni arbetar mycket med nätverk
 • Era ledare vet vad ni söker. Kompetensbaserad rekrytering.
 • Det 11:e skälet är att ni vinner sådana här index och ännu fler kommer söka till er….
 • 70% av bolagen nedan var även Top 10 under 2019. Hilti, Bain & Co och BearingPoint är nykomlingar på Top 10. Bland de som utmanar Top 10 finns bl a EQT, Procter & Gamble, Henkel och Capgemini samt ATT STARTA EGET!
 • Det sista skälet till bolagens framgång ovan är att man kanske inte upphandlar allt och sitter fast i en massa ramavtal som suboptimerar. Bolagen ovan är pragmatiska.

Vilka är i botten? Vi på 4potentials väljer att inte lyfta fram dem men man kan säga att de tio organisationer som är sist på rankingen är alla kommuner samt statliga verksamheter. Och vad kan de göra bättre samt utveckla för att komma Top 100?

 • Upphandla de främsta talangrekryteringsföretagen. Gör om kriterierna eller lägg ned upphandlingarna! Vi förstår att det inte går – men just nu förlorar en hel bransch (kommun och stat) på att man inte samarbetar med de främsta rekryteringsföretagen.
 • Var inte så anonyma i era ansökningsformulär. Vem vill söka till en databas som andas långsam och anonym process? Mer fokus på person än GDPR.
 • Rekrytera fler och mer effektiva rekryterare som är extremt engagerade och vill att ni skall vinna! Vi vet att de finns i er verksamhet – men ni måste bli fler och mer engagerade ifrån ledningen. Its all about People!

 

 

Läsa hela studien? https://4potentials.se/talent-index-and-awards/foljande-60-foretag-ar-2021-ars-certifierade-talangforetag-enligt-4potentials/