När samhället öppnar upp så får inte alla vara med och fira på arbetsmarknaden

Det finns närmare 500000 som står utanför arbetsmarknaden idag. Nu måste vi ge fler chansen.

Många av dem har råkat och råkar ut för ålderism, kanske rasism, köndiskriminering, okompetens om ny kompetens, bortvald för man är ”för ung” – samt att samhället satsar mer på utredningar än operativa arbetsförmedlare.

Staten har satsat oerhört lite att på riktigt försöka hjälpa de personerna som står utanför arbetsmarknaden under pandemin. Stöden till företagen har varit långsamma och gynnar inte de som blev arbetslösa eller de som redan stod utanför arbetsmarknaden. Ett utanförskap som leder till andra utmaningar för samhället – men framför allt för personen.

Jag sade i början av pandemin. Låt inte pandemins påverkan på arbetsmarknaden bli en %-siffra.

En arbetslös är en person.

Tyvärr blev det värre. Det blev ca 110 000 fler arbetslösa eller att 470 000 nu inte har ett jobb. Det är som att all arbetskraft i Malmö och Göteborg tillsammans skulle vara arbetslösa. Valet stora fråga kommer vara utanförskapet. Valet om hjälpa till eller inte? 160000 fler är långstidsarbetslösa. 

 

Vi förstod att det fanns några hjälpsamma personer som kunde dela jobb och hopp och därför startade jag en liten Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/jobbo4potentials

Där har hundratusentals jobb & hopp delats. Har noterat att det säkert finns 20 – 30 liknande magiska initiativ och  ”jag söker jobb pga pandemin/covid grupper”. Fantastiskt engagemang och där jag fått förmånen att kommunicera med de som står utanför samt hjälpa några med att skriva CV eller tipsa om jobb.

Av de som delade ideellt jobb på vår sida var 90% kvinnor. Antalet manliga direktörer som var där inne och delade jobb var väldigt få. Man får gärna säga fina saker – men pandemin har väldigt tydligt för mig visat vilka som hjälper till. Det är oerhört tydligt att de som själva råkat ut för en motgång har vilja och empati att själva sträcka ut en hand.

Och sedan finns det 1000-tals andra corona initiativ som vi försökt belysa. För det finns hjältar. https://4potentials.se/de-ar-sveriges-25-mest-hjalpsamma-i-corona-krisen/

 

Tack till alla er som hjälpt till att dela jobb & hopp. Kampen fortsätter för att se alla människors potential. Du har ett val att aktivt fortsätta att hjälpa en medmänniska. Du har ett val där du kan välja företrädare som också kan hjälpa till. Sveriges ledare har ett val. Rekryterare har ett val. Företag som går med vinst kan anställa fler. Jag har ett val. Du har ett val.

Nästa gång du eller ett företag skall rekrytera. Ge en ny person chansen. 

Nu fortsätter arbetet med att hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden. Pandemin fortsätter på arbetsmarknaden. 

/Fredrik, 4potentials