Vilka företag kommer vinna när arbetsmarknadens och ledarskapets gamla spelplan inte är aktuell

Om några veckor släpper 4potentials ÅRETS TALANGFÖRETAG 2024 och vi har även släppt listan på Sveriges främsta HR-chefer. Redan nu ser man att det är stora förändringar på talangmarknaden och extremt stora utmaningar för ledare och i synnerhet HR-cheferna som skall sätta en strategi för hur bolagen skall agera och vara inspirerande ledare när de flesta inte är på plats fysiskt och oerhört många just nu funderar på att byta jobb eller redan söker arbete.

Enligt 4potentials studie är det endast 18% som är på kontoret varje dag. Det gör att chefer som vill samla ”trupperna” för en spontan fika inte kan förvänta sig att så många är på plats. Siffran ovan är mer aktuell för tjänstemän i Stockholm än på mindre orter där man har närmare till kontoret – men trenden finns över hela landet.

45% är jobbet 3,5 dagar i veckan, 26% är där 1,5 dag och 11% är aldrig där eller arbetar i stort sett hemifrån.

Och just nu är vi dessutom i en tid då extremt många söker ett nytt jobb. Hela 53% söker arbete just nu och 6% gör det innan sommaren. 15% har börjat fundera och kommer jobb söka till hösten eller i början av 2025.

Det är endast 26% som inte kommer att söka arbete.

.

Vad är det som händer på talangmarknaden? Vem vinner?

Från att företagen hade en tydlig kompetens- och talangstrategi och byggt på en lojal, närvarande samt tydlig företagskultur så börjar företagen inse att t o m de som byggde den strategin – de är mer och mer arbetssökande och hemmajobbande.

Ja, det är mycket svårare att samla alla. Vissa företag famlar runt som i en tvättmaskin där det skapas regler om att man måste vara på jobbet en dag i veckan. Och då det just nu är lågkonjunktur så har inte alla bolagen råd med stora konferenser. Och vem skall arrangera de mötena? Bara att få till ett fysiskt möte om att diskutera om man skall arrangera en konferens är en stor utmaning? Ja, ibland vill man ju ses för att brainstorma på en whiteboard och det är oerhört svårt att utläsa allas kroppsspråk via teams. Är alla med på det vi beslutar?

De bolagen som lyckas är nog de företagen som inser snabbt vad som pågår och som lyckas samla i varje fall de 26% av de som inte är arbetssökande och se vad man kan göra nu?

De som kommer bygga vinnande lag utifrån den nya arbetsmarknadens regler är de stora vinnarna. Hur gör ni? Vad gör ni för att öka andelen nöjda medarbetare som inte tänker söka nytt jobb det närmaste året?

Vad kan man som företag göra nu?.

 

 

Studien är gjord på cirka 1000 respondenter som finns på LinkedIN. Vi förstår att för vissa yrkesgrupper är det inte aktuellt med hemmaarbete. Hur påverkar det ex möjligheten att rekrytera busschaufförer eller förskolelärare. Det är ju svårt att arbeta hemifrån som förskolelärare, ambulansförare eller brandman? Kommer vissa yrken få svårare att finna kompetens för att man inte kan jobba från sommarhuset?