Vilka är de som stannar längre kvar i ett företag? NY unik studie ger dig svaret

Det finns nog mycket fördomar kring vem som stannar länge i ett företag och en roll. Men vad är det som stämmer? Ja, det enda vi vet är att rekryterar du rätt – så kommer de att stanna. M a o att behålla personal handlar om att rekrytera rätt!

GENERALISTERNA LÄMNAR SNABBARE

Det är något fler av de som inte byter sin roll i företaget eller utanför som inte läst på universitet/högskola. Den gruppen är 22% jämfört med ca 14% av alla landets talanger. Men du kan nog inte dra slutsatsen att det alltid är så.

Av de som stannar länge i en roll är något fler män än kvinnor.  58% av de som stannar mer än 10 år i en och samma roll är män. Men inte heller kön avgör om man stannar länge.

I snitt är de som nu stannat nästan 10 år eller mer i samma roll ca 44 år. De är 8% entreprenörer, 12% specialister, 75% chefer och resten 5% generalister. Det är påfallande få av de som stannar länge i en roll som är generalister. Kanske kan man nog säga att har man en tydligare karriärsprofil så är chansen större att man stannar länge.

Man ser att av de som stannar längre – så är färre uppväxta i Stockholm med omnejd. De som stannar länge har inte heller lika stort intresse av en karriär i Stockholm. Men det finns såklart även 08:or som är kvar länge i ett bolag. Inte heller en regional bakgrund säger allt om hur länge du stannar!

80% av de som stannar länge ville gärna gå ett traineeprogram. Det är normalt bara ca 50%.

Endast 10% av de som stannat länge vill egentligen byta företag. 85% trivs jättebra i den roll de har nu. Skulle de byta är det mer av andra skäl såsom att barnen/familjen skulle få det ännu bättre.

 

DE SOM DU UPPLEVER SOM TREVLIGA OCH SOM STORARTADE LEDARE KOMMER ATT STANNA KVAR! ATT REKRYTERA RÄTT ÄR AVGÖRANDE FÖR OM DU BEHÅLLER DIN PERSONAL!

Bland de som stannat riktigt länge i en och samma roll på samma bolag finner du en sak som verkligen sticker ut i förhållande till hela talangmarknaden. Det är extremt många av de som stannat längre som uppfattas som mycket trevliga och uppskattade för sin inspirerande personlighet. De är trygga. Det är också fler storartade ledare bland de som är kvar länge

I gruppen bland de som stannar länge finner du generellt inte de som hade flest rätt på tester eller i skolan. Däremot är de lika drivna som alla andra.

Värderingsmässigt och vad de är intresserade av – är lite mer av ”det som är här och nu”. De kanske räddar världen men kan lika gärna bli glada av att rädda en granne. De är generellt mer intresserade av de jordnära företagen.

 

NI SPARAR MILJARDER PÅ ATT REKRYTERA RÄTT

De har betydligt mindre fokus på lön. De vill ha ständiga utmaningar och känna att de kan växa med företaget. De behöver inte bli serverade rollerna. De är med och skapar förutsättningarna!

-”När man ser listan på de som stannat länge så slås man av att de har en inre kompass och grundtrygghet. De har absolut ambitioner men kanske också mer tålamod. Det finns även många tävlingsmänniskor som har insett att när man varit i en roll i ca 7-8 år så blir man bara bättre och bättre. Generellt ger många upp alldeles för tidigt – men inte de här LÅNGSIKTIGA STJÄRNORNA. De är superstjärnor och oerhört värdefulla för bolagen. Deras självskattning av deras egna egenskaper stämmer väl med verkligheten.”säger Fredrik Andersson som genomfört studien.

Varför är det viktigt att finna medarbetare som stannar länge – i en och samma roll?

  • Att rekrytera och onboarda en bra medarbetare kostar ca 1,5 miljon. Om ett företag har en personalomsättning med 20% så innebär det att en lika bra medarbetare som stannar 10 år jämfört med 5 år kommer kosta företaget 1,5 miljon mer. Med 1000 anställda förlorar samma bolag 1,5 miljard på 10 år enbart i HR omkostnader. Utöver det förlorar bolag med hög personalomsättning de fyra K:na KUNDER, KOMPETENS, KULTUREN och KAMRATSKAPET.

 

SLUTA MED IQ TEST SOM URVAL OM DU VILL FÅ FRAM FLER KANDIDATER SOM SKALL STANNA LÄNGE I ETT BOLAG!

  • -Rekrytera trygga ödmjuka och trevliga personer. Använd mycket mer av er känsla och upplevelse efter flera intervjuer än att testa intelligens och analytisk kompetens. Det finns även personlighetstester att tillgå på marknaden. Vi vet att man inte skall prata om maggropskänslor – men intuition och det du upplever efter ett samtal skall ha minst lika stor påverkan i ditt urval som ett IQ-test. Sluta att använda IQ-test i det första urvalet. Vår studie visar att fler av de som stannar länge antagligen skulle prestera bättre i en arbetssituation än på ett IQ-test.
  • -Rekrytera de som både uppfattas som trevliga och duktiga ledare. Då är chansen att kollegorna vill att de skall vara kvar.
  • -Lyssna på vad kandidaten säger i en intervju när du anställer personen. Lämna fördomarna hemma. Bland de som stannat länge finns Stockholmare, kvinnor och män. Det finns de som pluggat på Handels och de som inte alls läst. Försök förstå mer av deras drivkrafter. Känner du att en person har landat – så är chansen större att den gjort det!
  • -Ständiga utmaningar är viktigt för en person som stannar länge. Men de behöver inte få dem serverade med guldsked.
  • -Ledarna/cheferna är inte alls lika viktiga för dessa långsiktiga talanger. Men visst är det bra att det finns någon eller några goda ledare i organisationen. De är inte alls lika intresserade av kompetensutveckling. De vill utvecklas med jobbet!

___

VILKA BOLAG ÄR BÄST JUST NU PÅ ATT BEHÅLLA SIN KOMPETENS?

Vilka bolag är just nu bäst på att behålla sin kompetens?

-”Det är inte så förvånande att dessa företag är bäst just nu på att behålla sin kompetens. Det är företagen som har flera goda ambassadörer som berättar – att här trivs jag!”

Många i toppen har en personalomsättning på cirka 2-3% bland talangerna – medans bolagen i botten av listan har en personalomsättning bland talanger på cirka 25% per år. 

Om enbart en rekrytering kostar cirka 200000 sek så innebär det att varje år får ett företag med 1000 anställda betala 50 miljoner i rekryteringskostnad – medans det bästa företag bara lägger ut 4 miljoner i enbart rekryteringskostnad. Skillnaden är 46 miljoner i resultaträkningen.

Till det tillkommer onboarding, ny dator, telefon, intern möten, information på ca 1 miljon per ny anställd. Här förlorar det sämsta bolaget på att anställa – jämfört med det bästa ca 230 miljoner i onboardingkostnad.

Ryktet sprider sig dessutom – så det gör att rekryteringskostnaden på sikt ökar med 200000-300000 i form av att man får betala för mycket eller måste marknadsföra bolaget mer. För de sämsta tillkommer det m a o negativ goodwill omkostnader på 50 miljoner.

Alla talanger i Sverige kan nämna 5-6 olika bolag var där de vet att f0lk brukar sluta. Ofta hade dessa företag kunna lyckas med att stoppa den negativa trenden om de bara hade erkänt problemet i tid. När det gått ca 10 år är det nästan omöjligt att vända trenden – eller i varje fall tar det 20-30 år.

Vill ni bli bättre på att behålla er kompetens? Kontakta det här företaget.