Vad har man för nytta av nätverk egentligen?

Ordet nätverk är slitet. Jag definierar det som antalet personer och deras förmåga och vilja att ”springa med dig”. Inte åt. Utan med. För nätverk handlar om den samlade kraft som för din vision framåt – när du inte är där. Just nu pågår det ett intensivt införsäljningsarbete av din vision utan att du är med. Det kan vara att någon för tre minuter sedan kikade på din LinkedIn profil eller frågade sitt nätverk om de känner någon i din bransch. I rekryteringsbranschen finns det över 3000 rekryteringsföretag och kanske 100 000 rekryterare som varje dag ”kikar” på profiler. Varför blir de nyfikna på dig? Varför kontaktar ett företag Er/dig för att köpa en tjänst?

  1. För att du kommer upp i deras nätverk, 68%*
  2. För att ditt nätverk rekommenderar dig, 10%
  3. För att du gör ett bra jobb så att det sprider sig. 10%
  4. Införsäljning, 5,5%
  5. Att du har en tydlig vision, 5%
  6. Marknadsföring, 1%
  7. För att du genom ditt nätverk fått någon att sälja in dig – s k proaktivt nätverkande. 0,5%

* Kan säkert variera mellan 50-90% beroende på vem du är.

MARKNADSFÖRING OCH INFÖRSÄLJNING SOM VERKTYG FÖR ARBETE OCH KARRIÄR
Nr 7 är mer och mer vanlig men kanske inte passar så bra med vår kultur. Ibland kan den även ha en motsatt effekt. Nr 4, införsäljning, är så som jag gjorde förr. D v s tog telefonkatalogen och satt och ringde från A till Ö. Ja, 1998 när jag började som säljare fick varje säljare Gulasidorna och skulle ringa från A- G eller X-Ö…. Det var samma sak när man sökte arbete. Det fanns inget google.

Marknadsföring är svårt/svårare avseende köp av tjänster eller att få ett arbete. Allt bygger ju på förtroende. Avser det personkontakter tror jag att det 1/100 som kontaktat mig för att vi marknadsfört oss via en annons?

Det som återstår som är riktigt bra avseende karriär och arbete är nr 1, 2, 3 samt nr 5

NR 3 – ATT GÖRA ETT BRA JOBB SOM VERKTYG I DITT ARBETE DIN KARRIÄR
Avseende att göra ett bra jobb så är det både leveranser och hur du levererar. Genomförandet är ibland lika viktigt för personer som vad de får. Det finns både restauranger och medarbetare som är minst lika mycket show som innehåll. Det är dock enklare att lyckas om man alltid levererar något med extremt hög kvalitet – som dessutom är en ”fest” i leveransen. Jag brukar säga att nyckeln till en extremt duktig nätverkare är att den är oerhört duktig på att leverera och gör ett fantastiskt arbete. Det startar där – men det räcker inte. Ingen köper något av en person som inte säljer in det eller som ingen känner till.   M a o då återstår nr 1,2 och 5.

NR 5 – ATT HA EN VISION
Med detta menas att du sänder tydliga signaler om vart du är på väg. Ingen köper något av någon eller anställer någon som är på väg ”åt fel håll”. Och ”hållet/riktiningen” bestäms av köparen. Om du kan sälja in din vision och förmedla den så kommer flera att komma och tänka på dig när man pratar om olika områden. Vem tänker du på när jag säger: ”Vi behöver rekrytera en påläggskalv och vi skulle vilja ha tag på den främsta talangen och framför allt skulle vi vilja arbeta med en modern leverantör som är lite nytänkande”? Om du inte tänker på 4potentials så har inte vi lyckats förmedla vår vision. Testa dig själv också på vilken påläggskalv du tänker på? Varför tänker du på den personen? Ofta handlar det om att ”du köpt deras paket/vision”. Ofta vet du inte om den egentligen är bra på sin sak. Du bara tror det.

Det viktiga för dig som talang är att tänka – vad är det jag säljer? Vad är det för budskap och vision jag går runt och marknadsför?

NR 1 OCH 2 HANDLAR OM NÄTVERK
Nätverk är det som säljer in dig när du sover eller är på lunch. Det är ditt stora hjul i livet. Ju bättre nätverk du har desto bättre resultat. Storleken på nätverket spelar mindre roll än just om ditt nätverk är bra.

Ju fler personer som är ”connectors” du har i ditt nätverk – desto bättre. En connectors roll är att connecta personer. Jag, Fredrik på 4potentials är en sådan person med nästan 8000 kontakter på LinkedIn, driver nätverk med 4000 talangfulla medlemmar och har kanske 1000 HR kontakter. Värdet på Fredriks nätverk är dock inte större än hans senaste leverans. Gör jag dåligt ifrån mig så kan 4000 + bli 4000 – (minus) på 10 sekunder.

Det mest intressanta är att om jag mailar 500 personer via 4potentials får jag ca 40 bra namn medan Linkedin ger mig kanske 4. Styrkan i 4potentials som nätverk är att det är levande relationer. Om du är med i det nätverket får du ut extremt mycket p g a att det är ett levande nätverk med extremt duktiga personer/beslutsfattare.

Almedalen överlever just p g a att det är levande relationer som byggs upp i Visby. På två samtal med två beslutsfattare kan du få 20 namn i två möten. Därför finns det toppmöten etc.

Att vara med i nätverk handlar om en enkel regel. Du ger alltid först.

Se till att skapa ett bra nätverk genom att ge till bra personer. Då ökar styrkan i ditt nätverk.

HUR KAN JAG FÅ ETT STÖRRE OCH BÄTTRE NÄTVERK?
Välj ut tre nätverk du vill engagera dig över en tioårsperiod. Ge! Definiera de nätverken utifrån vad du vill uppnå för vision.

Acceptera att du är med i nätverk oavsett om du vill eller ej. Bestämmer folk att du är medlem av den osynliga klubben för Sveriges främsta inom digital marknadsföring – så kommer de ringa . Du kan inte stoppa det. Du kan däremot styra att de skall ringa mer eller mindre.

Ät luncher och gå på nätverksträffar

Var inte stöddig i framgång. Många som får jobb efter examen glömmer att de skall arbeta i 40 år och byta arbete vart 5:e år. De behöver i snitt en rekryterare 8 gånger!

Var noga med att underhålla dina ”connectors”. De som skall öppna dina dörrar.

Var dig själv och gör ett bra jobb

Gör något överraskande. Skapa PR

Åk till Almedalen, var med i 4potentials, gå på konferens X eller Y samt ta del av andra nätverk som Pokerface m fl.

Addera folk på LinkedIn –om ni känner varandra – innan du behöver dem.

Skriv en bok

Och för dig som blir nyfiken. Läs mer om 4potentials på  https://4potentials.se/sv/vara-tjanster/vi-hjalper-garna-till/ samt ansök till nätverket via https://4potentials.se/sv/ansok-till-natverket/

Och till sist. Nätverk är inte allt för mig och det skall inte vara så heller för dig. Nätverk har egentligen bara kompletterat telefonkatalogen och är lite roligare samt mer levande.  Men lev inte för nätverkande – utan lev för att leva och använd nätverket för att maximera levandet.

Till sist – maila fredrik.andersson@4potentials.com dina nätverkstips så skall jag posta fler ovan! På det sättet har du nytta av ditt nätverk.

Lycka till !

 

Fredrik
Grundare 4potentials