Så här söker talanger arbete 2018!

2013 gjorde 4potentials en större studie som visade att 66% då använde LinkedIn när de söker arbete. Nu ger samma studie följande resultat:

 • LinkedIn är etta med 77%. En ökning med 11% procentenheter.
 • 4potentials ligger kvar på 73% och är nr 2 bland 6000 tillfrågade talanger.
 • My Business network ger 69%. Dvs man använder sitt affärsnätverk.
 • Vänner minskar i betydelse när man söker arbete! Är nu det fjärde alternativet. Kanske snackar man mindre jobb på fritiden?
 • 53% sade för fyra år sedan att man kikar på bolagens hemsidor. Det är nu endast 50% som gör det.
 • Kollegorna ökar i betydelse. Det innebär m a o att man är mer öppen med att man söker nytt. Hela 46% pratar med en kollega.
 • Executive Search ökar någon procentenhet liksom att andra talangnätverk även ökar lite i popularitet. Jämfört med 4potentials får alla andra talangnätverk tillsammans 28% j m f r med 4potentials som får 73%.
 • På fyra år tappar den största jobbsighten från 21% till 16%. Det är en extremt stor minskning.
 • Bemanningsbolagen ökar dock med 1% och ligger på 16%.
 • Den stora förloraren är arbetsmarknadsdag som nu når endast 16% av topptalangerna – för fyra år sedan 20%.
 • Dagens Industri nådde 2014 ca 13% av talangerna. De når nu 12% – men är bästa tidning.
 • Facebook har på fyra år inte förändrats som jobbsökningsalternativ och är nr 17 för en talang i sitt arbetssökande.