Mer

Event – att tänka på som bolag

I 10år har vi på 4potentials arrangerat olika former av event.

Nedan följer de rekommendationer vi har för ett lyckat event oavsett storlek och format.


  1. Ha med ”rätt” representanter från bolaget.

Oavsett om ni arbetar med väggisolering, nätverks-routrar eller consulting-tjänster är det personerna som representerar er och deras prestation som avgör hur ni uppfattas. Genuint engagemang, hög energi och en erfaren presentatör är i regel ett vinnande koncept.

  1. Relevant och attraktivt tema och innehåll

Oavsett om ni har en smalare eller bredare målgrupp på ert event gällande ålder och kompetens så måste innehållet vara anpassat. Att bli för specialiserad eller använda för komplexa resonemang är sällan lyckat. Utgå hellre från att deltagarna inte känner till er verksamhet överhuvudtaget och låt deras egna frågor styra hur djupt ni dyker i områden.

  1. Attraktivt att delta

När ni samarbetar med 4potentials bjuds medlemmar i nätverket in för att träffa er. Det ställer fortfarande krav på att ert innehåll är attraktiv och intressant att lyssna på. Även de personer som deltar från er sida har en dragningskraft om kopplat till deras erfarenhet och ansvarsområden. Erfarna bra ledare är alltid att rekommendera. Det här hjälper givetvis 4potentials er med i ett tidigt skede.

  1. Förstå er målgrupp som deltar

Medlemmar i 4potentials är antagna till talangnätverket av en anledning. De har redan idag topp-jobb och sitter på ledande positioner. Det är inte en arbetsmarknadsdag eller ett direkt rekryteringsforum.

  1. Tydligt syfte med eventet för internkommunikation

För både er egen del som ansvarig organisatör på bolaget samt era kollegor bör det från början vara tydligt med varför det arrangeras. Era kollegor som deltar ska vara insatta i vilken målgrupp de kommer att möta agera därefter. I regel är kvalitativ ökad kännedom, inspiration och ökad attraktivitet (employer branding) mot ett högpresterande talangfull målgrupp det primära syftet för det bolag som arrangerar event.

  1. Att ”översälja” och visa reklamfilmer

Med tanke på tidigare nämnd målgrupp av talangfulla framgångsrika individer är en av det vanligaste misstagen att trycka på för mycket reklam och bli för ”översäljande” av bolaget. Låt istället er verksamhet, kultur och personerna som deltar bli anledningen till att talangfulla individer bli anledningen till att men söker sig till er. Fokusera på intressant och generöst innehåll istället för snygga reklamfilmer.

  1. Fokusera på hela eventet

Utöver presentation och eventuell workshop så är det tid under ett event att nätverka och prata med deltagare. Samtliga av era kollegor bör använda tiden att prata med deltagarna innan och efter själva presentationerna. Hälsa dem välkomna, var nyfiken, ställ frågor och dela med er.

  1. Förbered er

Se till att alla era kollegor är helt insatta i eventet i sin helhet och vad ni önskar få ut av det. Kom överens innan om det är någon hos er som ska svara på en viss typ av frågor eller ta kontaktuppgifter från personer på plats som det kan hänvisas till. Skulle ni även ha aktuelle rekryteringar ute så skadar absolut inte att lägga in en bild kort i slutet av eventuell presentation på vilka dessa är (med reservation för punkt 6.)

  1. Vara genuin, generös och öppen

Det bästa att vara sig själv och se hela eventet som ett avslappnat forum och möte mellan drivna och intressanta personer och inspirerande organisationer. 4potentials bygger på idéen att människor är mer än deras CVn. Starka soft skills och öppen personlighet är genomgående bland medlemmar. Det skapar  ett avslappnat och prestigelöst sammanhang.

  1. Nyttja 4potentials erfarenhet

Ni kommer hålla tät kontakt med 4potentials från början till slut men glöm inte att verkligen bolla idéer, gå igenom innehåll och ta emot input från 4potentials från planering till genomförande. Vi genomför mellan 7-14 event per år i olika format och vet vad som är lyckat och inte.