Michaël Berglund Board Value – utbildning i professionellt styrelsearbete

Michaël Berglund Board Values utbildning i Professionellt styrelsearbete 

Ger en heltäckande bild av allt vad som krävs av en styrelseledamot och dess ansvar, hur arbetet i styrelsen bör ledas och hur gränsdragningen går mellan styrelse och den operativa verksamheten mm. Kursen leds av Raoul Hasselgren som är otroligt skicklig med en gedigen erfarenhet både från ledarroller och tunga styrelseuppdrag. Raoul har nu utbildat över 3.000 personer i styrelsearbete och haft ca 70 styrelseuppdrag.  Att få gå en styrelseutbildning med Raoul som kursledare är mycket lärorikt och roligt. Många intressanta exempel, bra kursdeltagare och högt tempo.  Kursen börjar 29 jan och är en 2*2 dagars kurs. Du ser mer exakt nedan hur tiderna är upplagda. Bifogar även lite mer information.

Ur kursinnehållet för Professionellt styrelsearbete:

  • Bolagsorgan, strategier, affärsplan, budget, tillväxt, fusioner
  • Ekonomiska begrepp, styrelsens arbete och sammansättning
  • VD:s roll, VD-rekrytering, VD-utvärdering, risk management, riskkapital
  • Lagar, regelverk, etik, Corporate Social Responsibility
  • Ägardirektiv, bolagsvärden, börsnotering, styrelseutvärdering, koden för bolagsstyrning
  • Provskrivning, avslutning, diplomering

Raoul varvar teori, praktik och inspirerande gästföreläsare som delar sina erfarenheter. Exempel på tidigare gästföreläsare: Pia Anderberg, Kia Orback, Ramsay Brufer, Birgitta Stymne Göransson, Lisa Lindström, Bertil Villard, Kia Orback, Elisabeth Annell Ålund, Hans Dalborg, Gabriel Urwitz m fl.

Datum och tid:

29/1                    kl. 9.00-21.30

30/1                    kl. 9.00-17.00

12/2                    kl. 9.00- 21.00

13/2                    kl.9.00- ca 13.30

Ordinarie pris: 21.000kr ex moms (kursmaterial, mat, förtäring, dryck ingår, dock ej övernattning).

 

Anmälan: 

Enklast görs det på: http://mbbv.se/anmalan-till-vara-styrelseutbildningar/

 

Michaël Berglund Board Network

Efter kursens avslut har Michaël Berglund Board Value ett nätverk för alla de som gått våra kurser. Vi brukar träffas ca 4-5 ggr/år på olika seminarier eller nätverksträffar. Ett uppskattat nätverk som ger vidare kontakter och ett bra forum att diskutera styrelsefrågor.