Lantmännen, Årets Talangföretag

”Årets talangfulla företag har fortsatt att bevisa sig på sin imponerande resa. De har under det senaste året och efter många års hårt arbete nu implementerat, som ett av de första företagen i Sverige, ett verktyg för att i alla steg säkerställa sin ledarförsörjning. Under året har det även införts att den s.k. kompetenskartan diskuteras i varje koncernledningsgruppsmöte. Nyckeln till framgång är samarbetet mellan bolagets personalavdelning och koncernledning och att man har låtit operationalisera ledarförsörjningen, vilket har lett till en ökad rörlighet inom bolaget för dess talanger. Idag finns det en stark tydlighet kring vilka kompetenser som behövs var och vilka kompetenser som saknas. Detta medför att man nu har ett mycket bättre beslutsunderlag gällande kompetensförsörjningen. Det gedigna och mycket medvetna arbetet kring kompetensförsörjning har även bidragit till att bolaget idag har enklare att rekrytera ledare som har en modern och framåtlutad ledarstil och som i sin tur attraherar talanger till bolaget. Antalet ansökningar på alla positioner har ökat kraftig och likaså kvaliteten på de ansökande. Vi är verkligen imponerade över den passion för era talanger ni år efter år har visat prov på! Scenen är återigen er! Välkomna upp och ta emot talangernas jubel!”

Lantmännen med dess personaldirektör i spetsen, Elisabeth Wallin Mononen blir årets talangföretag i Sverige. 4potentials bedömer ett företags förmåga att attrahera, rekrytera och utveckla talanger – och då är Lantmännen bäst i Sverige. Lantmännen har gjort en mycket imponerande resa och har ett fantastiskt lag för att lyckas på talangmarknaden!

Daniel Aglöv är Talent manager på Lantmännen och har tillsammans med Eliasabeth och hela företaget arbetat för att bli ledande på talangmarknaden.

De övriga finalisterna var H&M och Google.

Kontakt:
Lantmännen via Elisabeth Wallin Mononen 010-556 00 00 eller elisabeth.wallin-mononen@lantmannen.com
Juryn ordförande, 4potentials VD Niklas Delmar, +46 709 88 57 33
För pressbilder från prisutdelning: sara@4potentials.com

Foto: Erik Schuss