Länsförsäkringar årets talangföretag på Gotland – före DG/Gotlandsbolaget och GEAB

Den gotländska talang- och arbetsmarknaden stod inför oerhörda utmaningar under pandemin – men lyckades att växa och Gotland har de senaste 10 åren vuxit med nästan 4000 invånare.

Gotland och de gotländska företagen vill kunna fortsätta att växa – och därför är det viktigt att vara en uppskattad arbetsgivare bland talangfulla framtida kollegor. I år har ca 550 röstat på sitt favoritföretag.

De 10 mest populära företagen på Gotland och som presenteras idag i Mediabolagets tidning ”JOBBA PÅ GOTLAND” är:

1   Länsförsäkringar (etta nu tre år i rad)
2  Destination Gotland / Gotlandsbolaget (+3 platser)
3  GEAB – Gotlands Energi (+4 platser)
4  Svenska Spel (-1)
5  Driva eget företag (+1)

6  Region Gotland (-4)
7  Gotlandshem (+1)
8  Orrön Energy (Slitevind) +4
9  Gotlandsägg (-4)
10 Almi (-1)

Hela listan finns i Mediabolagets tidning eller här: JOBBA PÅ GOTLAND 2023 by mediabolaget – Issuu

-”Länsförsäkringar är outstanding den mest populära arbetsgivaren på Gotland. Man har ytterligare utökat avståndet till de som ligger bakom. Och just bakom har Destination Gotland/Gotlandsbolaget gått starkt liksom GEAB – Gotland Energi som gör den absolut största förflyttningen i den absoluta toppen tillsammans med Orrön Energy. Att alla dessa företag just nu är bäst är föga förvånande då VD, ledningen och HR har frågan som nr 1 i kombination med en stark företagskultur och en tydlighet som arbetsgivare. Trots att man inte har den största HR-organisationen på ön så är man ändå bäst”

-”Längre ned i listan så har Riksantikvarieämbetet gått framåt (+15!) liksom Gotlands Bryggeri från en 37:e till en 18:e plats (+19 platser) samt att Försvarsmakten ökat från en 24:e plats till en 12:e plats! Vad det är som gör att dessa företag blir årets raketer handlar säkerligen också om ledarskap, ökat fokus på HR/talang samt en tydlighet som arbetsgivare”

Ca 550 har röstat. De gjorde detta primärt under hösten/julen 2022 samt enstaka i början av 2023.

-”Första gången vi gjorde undersökningen var det ca 100 som svarade. Nu är det 5 ggr så många respondenter och det mest intressanta är att resultatet förändrats väldigt lite i den absoluta toppen trots att fler röstar. Därmed kan man säga att resultatet är statistiskt stabilt och stämmer väldigt bra överens om hur Gotländska talangfulla ledare och specialister tänker kring val av framtida arbetsgivare. Vi har valt att redovisa Top 60 för att berätta om fler bolag. Och kanske kan listan inspirera till vitala samtal om hur man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare – oavsett resultatet. För arbetssökande är tidningen en guide till nyfikenhet och en chans att få reda på mer om olika bolag”. Läs tidningen här: JOBBA PÅ GOTLAND 2023 by mediabolaget – Issuu

Grattis Länsförsäkringar Gotland, DG/Gotlandsbolaget och GEAB. Ni får som Top 3 att använda bifogad logo i all er marknadsföring 2023. Logotype framtagen av Lena Hammarström på Mediabolaget!