Har Fredrik Sveriges största Linkedin-nätverk?

Fredrik Andersson, grundare till 4potentials känner inte allt och alla men han har extremt många kontakter med företag, talanger och personer på talangmarknaden. Med sina 6000 kontakter har han antagligen Sveriges största nätverk bland talanger?

Fredrik berättar gärna mer om hur du kan bygga upp ett effektivt och fungerande nätverkande – och samtidigt vara personlig.

Du hittar Fredrik på Linked in via: https://www.linkedin.com/profile/view?id=7650995&authType=NAME_SEARCH&authToken=_Sbb&locale=en_US&srchid=76509951401691302291&srchindex=1&srchtotal=522&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A76509951401691302291%2CVSRPtargetId%3A7650995%2CVSRPcmpt%3Aprimary