Har du TID att läsa den här artikeln om snabbare rekryteringsprocesser – så kan ert bolag spara 770 000 kr?

Jag har arbetar med Search och rekrytering sedan 1997. Vi har haft ett fokus på att förfina våra urvalsmodeller och det har tillkommit fantastiska verktyg såsom LinkedIn, internet, Google, Facebook och andra saker som gör att det är enklare att få information om en kandidat. Tester, referenstagning och kravprofilsmöten har utvecklats.

Då, 1997, kunde man läsa artiklar om ”Headhunting”. Vi har sedan dess blivit bättre på att använda våra nätverk och vi har infört kompetensbaserad rekrytering och minskat en aning på de fördomar som finns om att man skall ha läst på vissa skolor eller ha en annan bakgrund. Här gör många organisationer ett jättebra arbete, tack!

1998 började vi i Sverige prata om nätverksbaserad rekrytering, dvs låta nätverket göra mer av jobbet. Lita på människans förmåga att komma med relevanta tips i en process. Det är väl det LinkedIn bl. a handlar om. Att fler ser ett jobb och att fler därmed kan ansöka.

Det jag saknar är en vital debatt om TIDEN det tar att rekrytera en stjärna till ett bolag. Jag har försökt införa 3-dagars metoden för att jag tycker att om en kund vänder sig till oss så skall vi som talangjägare snabbt kunna leverera – så att kunden inte får ett hack/stopp i sin verksamhet. Det tvingar mig och 4potentials att arbeta förebyggande, nätverkande och det är framför allt bra för talangen. Talangens fokus kommer i centrum. En talang har inte tid att vänta och en kund som förlorar 20 dagar förlorar kanske 200000–300000 kr i intäkter? Om ett bolag gör 20 rekryteringar per år så kan man förlora 4–6 miljoner i intäkter för att en process tar ”extra” tid.

Om varje dag är värd kunden 10 000 sek så förlorar kunden 770 000 sek om det tar kunden 80 dagar att få sin kandidat istället för 3 dagar.

Man kan tycka det är oseriöst att säga att det tar 3 dagar. Men allt handlar om att rekryteraren måste bli mer nätverkande och ha fler spontana korta avstämningar med kandidater. Det ställer andra krav på en rekryterare och företag skall kanske mer utvärdera rekryteraren efter TIDEN den kan leverera. Ofta handlar det om att ha stora nätverk och kontakter samt god analytisk- och personbedömningsförmåga för att kunna leverera snabbt. Det handlar ALDRIG om att gräva i samma nätverk för att finna en kandidat.

Kvaliteten på en process kan bli högre om det tar längre tid. Mötet med kandidaten behöver inte bli sämre. Och det är samma kandidat som kan bli presenterad.

Egentligen borde man ta mer betalt ju snabbare det går att leverera. Nu betalar man ofta mer pengar för processer som tar lång tid. Hoppas ni kan fortsätta diskussionen på er arbetsplats -om ni har TID?

Fortsatt trevlig sommar!

 

Fredrik
Grundare 4potentials