Gotlands största talangstudie visar vem som söker sig till ön och vilka som är deras favoritföretag. NY TIDNING UTE!

Intresset för att arbeta bo och leva på Gotland har de senaste 10 åren ökat extremt mycket bland drivna, ödmjuka, analytiska framtida ledare och specialister. 2010 ville endast 1% av Sveriges talanger bo, arbeta och leva på Gotland. Nu är det hela 7,35% och Gotland är nr 3 när ett urval av Sveriges talanger säger var de vill arbeta och bo efter Stockholm (57,65%) och övriga central-Europa (8,67%).

En del i denna framgång skall tillskrivas avgående regiondirektör Peter Lindvall som arbetat för att fler skall bo på ön. Det finns såklart fler hjältar – inte minst alla inom besöksnäringen som inte bara välkomnat utan frågat varje turist om de inte skall stanna kvar? Därtill gör öns alla medarbetare, rekryterare, HR-chefer, kulturarbetare, idrottare, pensionärer, Gotland.com, Almedals-, Bergman och medeltidsveckan en fantastisk insats för att sätta ön på kartan, liksom alla de som skapat ett ökat fokus på kompetens och talang samt inte minst Hasse och Lena som skapat ”JOBBA PÅ GOTLAND”-tidningen.

-”Pandemin bidrog till att stärka Gotland som en plats att bo, leva och arbeta på. En starkt bidragande faktor var att tusentals valde att arbeta från sitt sommarställe – på Gotland – och sedan stannade kvar”, säger Fredrik Andersson på 4potentials – som gjort en kompletterande studie till tidningen genom att analysera cirka tusen talangers olika svar. I målgruppen finns både talangfulla specialister, ledare och medarbetare som redan bor på Gotland eller som har som dröm att flytta hit. Både erfarna och yngre kandidater”.

 

VEM ÄR DET SOM HAR EN DRÖM OM ATT JOBBA I DET GOTLÄNDSKA NÄRINGSLIVTET?

I gotländsk media brukar man tala om ”Toppjobb” i media (vad det nu är?) och när 4potentials analyserar de som de senaste 10 åren sökt jobb primärt i näringslivet, där 4potentials helt eller delvis varit involverade, så visar det sig att 49% av de som söker många av dessa arbete bor på Gotland medan 51% är från fastlandet. Detta understryker det rekordstora intresset för att flytta hit.

Många (65%) av de som vill till Gotland är seniora och erfarna ledare i en Executive-position och snittåldern är idag 45 år på de som vill söka ett arbete på Gotland.

Det är ganska ovanligt att studenter vill till Gotland efter studierna. Endast 1,5-2% är studenter av de som hör av sig till 4potentials för att söka en framtid på Gotland.

–”Bilden av att göra karriär på Gotland direkt efter skolan måste förändras. Gotland måste bli ett tydligare alternativ för Sveriges toppstudenter genom att kanske öns företag går mer samman och är med på arbetsmarknadsdagarna på KTH, LTH, Lunds Universitet, Chalmers mm – precis som besöksnäringen marknadsför sig i andra regioner”, säger Fredrik Andersson

Det är något fler, 53%, män som är intresserade av de gotländska toppjobben än kvinnor, 47%. 4potentials har ganska enkelt för att kunna presentera fler eller lika många duktiga kvinnor som män till öns olika toppjobb. Då det är företagen själva som rekryterar kan vissa bolag dock bli bättre på att rekrytera från hela den samlade kompetensen.

Utdrag från tidningen JOBBA PÅ GOTLAND. Längst ned i denna artikel finns en länk till tidningen

Påfallande många av de som söker sig till Gotland har inte läst vidare på Universitet eller högskola. 31% har inte pluggat vidare och tagit en examen. Jämför vi det med chefsrekryteringsuppdrag i Stockholm så har kanske endast 10% inte läst vidare. Däremot så väljer bolagen på Gotland nästan alltid slutligen att rekrytera en ledare – med även akademiska meriter.

Endast 8% av de som visar intresse för Gotland har studerat på antingen KTH, Handelshögskolan, Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

19% av de som söker ”toppjobben” på Gotland är ”egna produkter”, dvs födda och uppväxta på Gotland. Merparten av de sökande är således uppväxta på fastlandet – men som tack vare att Gotland är ett starkt varumärke och en fantastisk plats att bo och arbeta på – valt eller väljer att flytta hit.

 

VÄLDIGT MÅNGA FLYTTAR TILL GOTLAND FÖR BARNENS BÄSTA!

De som vill till Gotland är tydligt mer fokuserade på att skapa en god framtid för sina barn. Så här tänker de som söker arbete på Gotland:

  1. Jag söker mig till Gotland för att göra karriär och söker ett (nytt) arbete på Gotland, 34%
  2. Jag söker mig till Gotland för barnens bästa och deras uppväxt, 27%
  3. 8% gör det för att vädret är bättre/upplevs bättre

Kulturen, att respektive fått jobb, föräldrar och vänner kan även det vara skäl för en flytt. Det finns säkert 15 olika skäl att välja att flytta till Gotland – medans det är ofta 1-2 till att man väljer att inte bo kvar.

Just att man tror att barnen får det bättre på Gotland är som sagt en stark drivkraft till en flytt. Intresset för barnens bästa märks också i vilken fråga som är viktigast för de som vill arbeta på Gotland. Det finns tre frågor som de talanger som vill arbeta på Gotland är intresserade av att engagera sig i för att ”rädda världen” och det är:

Nr 1 Miljön
Nr 2 Barnidrottande
Nr 3 Entreprenörskap och primärt ungas entreprenörskap

Nr 8 är att engagera sig politiskt. Endast 3,7% vill det.

När man väl engagerar sig så vill man ställa upp genom att ta av sin ”egen tid”.

 

Det är känt sedan tidigare att rekordmånga på Gotland vill driva eget företag. Ja, 53% av talangerna som är intresserade av en karriär på Gotland kan tänka sig att starta eget. Men endast 5,3% av talangerna arbetar för ett eget företag. Varför så få vågar eller lyckas att ta steget från en dröm om eget bolag till att realisera drömmen avslöjas inte i denna studie.

 

När vi ber talangerna själva skatta vilken egenskap de framför allt lyfter fram som sin främsta egenskap så väljer de själva att framför allt beskriva sig som socialt kompetenta.

Vilken egenskap som är bäst för Gotland – handlar inte denna studie om. 4potentials beskriver bara hur de som är nyfikna på en karriär på Gotland tänker eller har för olika erfarenheter.  Det vi presenterar är vad ni idag lockar för olika talanger till Gotland.

 

Ja, vilka är de som vill arbeta och bo på Gotland? Som vi beskrev så är ca 49% redan här. Av de andra så bor ca 30% i Stockholm eller 40% stor-stockholm.

Generellt kan man säga att talangerna som vill arbeta på Gotland bor idag:
1. På Gotland
2. Eller Stockholm

Och sedan…
3. Bromma
4. Lidingö
5. Uppsala

Generellt är de väldigt få talanger som väljer att flytta från Malmö eller Göteborg.

Det är oerhört svårt för företag på Gotland att attrahera kompetens och veta var man skall annonsera – då den bästa ansökningen kan komma både från Nacka eller När? Det här förstod 4potentials 2010 och har samlat talangerna som vill arbeta på Gotland i en och samma databas – oavsett om de är från Bromma, Borås eller Barlingbo.

De som kommer utifrån/”Sverige” och söker arbete på Gotland väljer ofta mellan de bolag som de mött på vägen hit eller via sommarhuset. Det är m a o Svenska Spel, Destination Gotland/Gotlandsbolaget eller Gotland Energi, GEAB. Turisterna har generellt en väldigt låg kunskap om öns arbetsgivare. Därför är det jättebra att Mediabolaget idag släpper sin tidning ”JOBBA PÅ GOTLAND” så att den kan placeras på båtarna, Turistbyrån, Strand Hotel, Brödboden, ICA Maxi, Akantus, bygglovsenheten och andra ställen där Gotsökarna är..

 

VILKA ORGANISATIONER ÄR DE GOTLÄNDSKA TALANGERNAS FAVORITFÖRETAG!

Av de som bor här så har de lite andra favoritföretag.  Att vara en attraktiv arbetsgivare bland öns talanger är viktigast – då de utgör den största regionen ifrån företagen oftast rekryterar /rekryteringsmålgruppen. 

 

Så idag kan du läsa i Mediabolagets tidning om vilka som är de Gotländska talangernas favoritföretag:

1:a Länsförsäkringar Gotland
2:a Destination Gotland/Gotlandsbolaget
3:a GEAB, Gotlands Energi
4:a Svenska Spel
5:a Att driva eget företag
6:a Region Gotland
7:a Gotlandshem
8:a Orrön Energy (Slitevind)
9:a Gotlandsägg
10:a Almi
11:a PayEx
12:a Försvarsmakten
13:e Swedbank
14:e Gotlandssnus
15:e PROTOS (Gotlands Slagteri)
16:e Coop Gotland
17:e Övrig offentlig sektor på Gotland
18: Gotlands Bryggeri
19:e Att arbeta på ett rekryteringsföretag
20:e Best Western Strand Hotel

Se hela listan i tidningen JOBBA PÅ GOTLAND-länken längst ned. Totalt rankades ca 65 bolag varav 60 bolag kom med på listan. På listan finns det flera raketer såsom Riksantikvarieämbetet, Gotlands Bryggeri och Försvarsmakten som ökar mycket i popularitet. Själva rankingen besvarades framför allt under senhösten/jul samt januari.

EN VIKTIG FORTSATT DISKUSSION PÅ ER ARBETSPLATS!

Den här tidningen och studien bör leda till en diskussion alla bolag på Gotland skall ha över fikarasten eller kanske på nästa styrelse- eller ledningsgruppsmöte. Hur uppfattas vi av gotlänningarna respektive fastlänningarna – som arbetsgivare? Varför? Om det är lika många som söker sig utifrån – hur når vi talangerna i Vasastan respektive Väskinde?

Kan vi gå samman med fler bolag för att försöka nå talangerna på fastlandet? Om väldigt många /nästan alla som kommer utifrån oftast har en relation till Gotland innan man söker sig hit (sommarhus, lyckad semester, Almedalen, Medeltidsveckan, Så mycket bättre på TV…)- hur gör man för att nå dem?

Vem på ert företag jobbar under sommaren för att välkomna dem? Varför finns det ingen plats dit Gotsökare kan gå som vill bli Gotlänningar? Vad händer med alla de 2680*…som varje år söker ett arbete på Gotland och får nej/kommer tvåa och reser ledsna hem? I vilket register/nätverk hamnar dem – så att vi kan följa upp dem? När bjuder regional utveckling in till en välkommen till Gotland kväll eller skickar ett välkomstbrev till alla nya Gotlänningar? Vad kan Gotlands mäklare göra för att få fler folk att stanna kvar? Vem är ansvarig för Gotlands arbetsgivarvarumärke? Vad drar ni mer för slutsatser och möjligheter av denna studie? Läs hela tidningen! 

*2% personalomsättning *29195 jobb*9 som får nej *51% från fastlandet = 2680 sökande från fastlandet som är här och söker arbete varje år men reser hem utan att få jobbet. 2680/360= 25 arbetssökande är här per dag och söker jobb på Gotland från Sverige…

VAD HÄNDER FÖR GOTLAND I DEN NÄRMSTA FRAMTIDEN?

Det är för tidigt att säga hur de ökade kostnaderna för att leva på och ta sig till Gotland påverkar talangmarknaden och rekrytering av ledare till och på ön? Däremot kommer Gotland få det svårare att rekrytera bristkompetenser samt generellt få färre ansökande – då intresset för Gotland nästan alltid uppstår genom ett besök. Därefter blir man ju en Gotlands-wannabee och sedan en Gotsökare (man söker jobb, info och hus på Hemnet på Gotland) och till sist en gotlänning.

Kompetensmarknaden och besöksnäringen fungerar inte alls på samma sätt. Du kan välja att semestra i Italien men söker kanske inte arbete där. Men utan ett första eller andra besök kan en kandidat aldrig komma på… att vilja söka sig till Gotland eller Italien. Därför är besöksnäringen oerhört viktig för kompetensmarknaden. Men det är kompetensmarknadens arbete för att få folk att stanna kvar som räddar ön i kristider. Det var den ökade fasta befolkningen som räddade Gotland i pandemin – genom att de bl a hemestrade..

”-En stor anledning för kompetensmarknaden att hjälpa till att locka fler besökare – är för att göra alla dessa sk besökare till Gotsökare och sedermera till Gotlänningar. Den här studien visar på var vi har en potential att växa och det är framför allt att få fler studenter att stanna kvar samt att fler skall få en kännedom om öns arbetsgivare. Vi måste nog också fundera på vart vi marknadsför alla lediga jobb om merparten av de sökande till många ledarroller kommer från hela Sverige och primärt från Stockholm. Vi borde kanske ha en Gotlandsbutik i centrala Stockholm – igen?

Till sist så är Hans Pedersens och Lena Hammarströms publikation ”JOBBA PÅ GOTLAND” guld värd! De två borde bli årets gotlänningar”, avslutar Fredrik Andersson

 

Här är länken till tidningen som släpps teoretiskt idag över hela världen: https://issuu.com/mediabolaget/docs/jobbap_gotland_23

För mer frågor om tidningen: https://www.mediabolaget.info/#kontakt

För mer frågor om studien: Fredrik.Andersson@4potentials.com eller +46 73 6847027

Vill du flytta till Gotland? Ansök till 4potentials: Ansök! – 4potentials – 4potentials

Söker du jobb här: Lediga tjänster! – 4potentials – 4potentials

Glöm inte tacka eller köpa en annons i nästa års JOBBA PÅ GOTLAND TIDNING! Vill du tacka Hasse och Lena för allt det gör för att göra Gotland större – så annonsera i deras tidning! De släpper snart ett nytt nummer. Du når Hasse på 070-444 99 50 eller  hasse@mediabolaget.info

Utan dig blir det ingen tidning nästa år. Och glöm inte att det räcker bara med 1 enda ny gotlänning så ökar intäkterna på ön med 400000 kr. Tack till alla er som annonserade!

Till sist. Läs Meits vackra text om kärleken till Gotland i JOBBA PÅ GOTLAND tidningen. Hon beskriver Gotland så himla vackert.
Logga in nu här och glöm inte dela tidningen med alla Gotsökare…JOBBA PÅ GOTLAND 2023 by mediabolaget – Issuu