BREXIT – TALENT EXIT! Osäkerhet i olika regioner kan påverka talangers val.

2015 ville 3,4% av Sveriges talanger mellan 25-55 år arbeta i Great Britain/England. Numera är det endast 1,1%. Vid den senaste mätningen i juni var det 1,2%. Intresset för Europa som helhet har dock ökat något. –”Det är tydligt att Brexit påverkar även de svenska talangernas val av framtida plats att bo, arbeta och leva på”, säger Fredrik Andersson, grundare av 4potentials som undersökt vart 4280 talanger helst vill bo och arbeta.

USA tappar mycket och Nordamerika som helhet har sedan 2011 nästan minskat med 40% och fortsätter att tappa till 5,1%. De är dock fortfarande nr 3 som den region där de svenska talangerna vill arbeta före Göteborg som numera är på en fjärde plats – som den plats där talangerna i studien kommer söka arbete. Göteborg lockar 5% vilket dock är en blygsam siffra i jämförelse med ettan, Stockholm, som lockar 58,4%! –”Stockholm har ökat från ca 40% till nästan 60% på 8 år.”, fortsätter Fredrik.

-”Stockholms-centreringen kommer på sikt bli ett gigantiskt problem och utmaning för Sverige. Om 10 år kommer kanske Stockholm dra ca 80% av talangerna? För ju fler talanger som flyttar till Stockholm – ju fler intressanta chefsroller, beslut och vinster placeras där. Land och regioner fungerar precis som favoritföretag som ex Google, H&M och konsultbolagen. Ju fler talanger som väljer en sak – ju fler kommer att följa efter. Till slut kan inte den enskilda talangen välja att arbeta i en region – för att de intressanta rollerna och kapitalet bara finns i Stockholm. 4potentials har därför gjort stora talangevent regionalt och satsningar för att visa regionala politiker att det faktiskt går att sätta orter på en talangkarta. Men nu måste regeringen och vi alla agera om hela Sverige skall leva”, säger Fredrik.

Malmö fortsätter att tappa. Antagligen har den senaste tidens händelser påverkat talangerna. 4,2% valde Malmö 2011 och 2015 och numera är det endast 3,6%. Faktum är att expansiva och magiska Gotland (3,7%) är mer intressant för talanger än Malmö just nu. Skåne som helhet når ca 5,3% och enbart på de tre senaste månaderna har man tappat 0,4%. Helsingborg och  Lund går något framåt på rankingen jämfört med 2011, men tappar båda procentuellt. Öresundsregionens vinnare finns i Danmark som går +7 platser.

Mälardalen är en annan region som sakta går framåt och når numera 0,7% i denna mätning. Även Uppsala ökar något i intresse bland talangerna. Kanske har de dragit nytta av att Stor-Stockholm växt?

-”Generellt kan man säga att intresset för att arbeta utomlands har minskat under de senaste tio åren till förmån för Stockholm. Det har skett en del större förändringar. Bl a har intresset för att arbeta och bo i Norge minskat till förmån för Danmark. Norrland som för tio år sedan låg sist av 30 regioner är numera 20:e mest intressanta. Boden är ett exempel på en region som är offensiva!

-”På något sätt har vi blivit både mindre internationella i vårt fokus samtidigt som vi är mer globala i vårt sätt att kommunicera. Det finns också en ny ”gröna vågen-trend” alá det som hände under 1970-talet. Morgondagens talanger har ett större intresse för säkerhet, trygga och nära miljöer där man slipper bilköer och masskonsumtionssamhället. Gotland, södra Norrland, Mälardalen är närmare storstaden samtidigt som de regionerna kan erbjuda ett bättre klimat och en mer balanserad tillvaro. Med en väl utbyggd IT-infrastruktur kan du idag distansarbeta på ett annat sätt än tidigare och därmed leva globalt men ändå bo lokalt”, avslutar Fredrik Andersson, VD och grundare av Sveriges största talangnätverk, 4potentials.

Hela rankingen – Inom vilken region kommer talangerna först och främst söka arbete?

(inom parentes, ranking eller förändring i platser från 2011)

1. Stockholm (1) +-0

2. Europe (2) +-0

3. North America, incl USA (3)+-0

4. Gothenburg +2

5. Gotland +20

6. Malmö -1

7. Asia -3

8. Great Britain, England -1

9. Helsingborg +1

10. Mälardalen, Sweden +1

11. Götaland -2

12. Lund +3

13. Svealand -1

14. Uppsala +9

15. Africa +2

16. Australia (-3)

17. Denmark +7

18. Germany +4

19. China -1

20. North Sweden/Norrland (+8)