Beställ Total Talent index 2022 samt Talent report 2022 – inför er verksamhetsplanering

4potentials kan som första rekryteringsföretag och undersökningsföretag av seniora samt juniora talanger släppa ett helt nytt talangindex samt rapport, TOTAL TALENT INDEX samt TALENT REPORT 2022.

Det kommer visa på hur företag har utvecklats under de senaste 2 åren avseende både Employer Brand, rekryteringsförmågan samt hur bra man är på att behålla /utveckla talanger

Det kommer presenteras en lista med ca 300 företag samt att de 20 med % bäst samt sämst utveckling på indexet kommer presenteras. De 20 främsta blir en service till investerare då det finns en koppling mellan Talent management och börsen och de 20 med sämst utveckling och en 2 årig negativ utveckling kommer presenteras för att vi skall få ett större fokus på att vilja arbeta med mer än bara Employer Branding. Indexet tar ju även hänsyn till företagens rekryterings- och utvecklingsförmåga av supertalanger.

Förutom allt ovan får företagen en manual för att själva se hur man ligger till gentemot andra i branschen – vilket är viktigt på en konkurrensutsatt talangmarknad.

Vi kommer även presentera en lista på de främsta företagen inom Talent Employer Branding, de främsta på att attrahera IT kompetens respektive HR kompetens.

Samt bolagen som är bäst på att rekrytera talanger respektive behålla dem

De 40 totalt främsta blir utnämnda till 2022 års talangföretag.

Som en ad on presenteras även hur talanger vill rädda världen samt hur de söker arbete.

Önskar ni få studien gratis då lägger ni er i 4potentials Talent databas senast 1 november: https://4potentials.se/apply/

Önskar ni få denna studie samt 4 rapporter från talangmarknaden på samma sätt beställer ni vårt analyspaket. Då mailar vi er löpande talangstudierna. 6000 kr exkl moms kostar allt ovan – 4 ggr per år. M a o ett mycket kostnadseffektivt sätt att se hur ni ligger på talangmarknaden.

Maila till fredrik.andersson@4potentials.com om ni önskar beställa rapportpaketet för 2022 inkl THE TALENT INDEX and TALENT REPORT 2022. Ni får rapporten i januari 2022.

Rapporten är i pdf form samt en power point för HR, styrelse och Vd. Ca 20 sidor.

Här röstar de som är med i 4potentials databas ca 6000 talanger med en medelålder på 43 år: https://4potentials.se/login/

Här röstar nya talanger: https://4potentials.se/apply/

Ju fler talanger som röstar desto bättre ! Dela gärna intern! (de får ca 10 olika frågor i en databasform där vi använder deras svar även i vårt rekryteringsarbete. På det sätter blir svaren mycket närmare verkligheten).