8 av 10 av framtidens stora ledare är kvinnor

Enligt 4potentials senaste Top Talent ranking av Sveriges mest spännande framtida ledare så är 8 av 10 i toppen kvinnor. Av de 20 i den absoluta toppen så är endast 7 män.

Enligt 4potentials grundare, Fredrik Andersson, har det varit en stark och tydlig utveckling de senaste 7-8 åren att kvinnorna får fler och fler av de roller som tillsätts med yngre och framtida ledare. –”När bolagen vågar rekrytera yngre Vd:ar så går fler och fler av de rollerna till kvinnor för att de varit mer kompetenta än männen i de olika processerna”, säger Fredrik som redan för 20 år sedan skrev debattartiklar om jämställdhetsfrågan i media.

Nätverket 4potentials är idag ett nätverk som ser till egenskaper och kompetenser utan fördomar och föråldrade och förlegade modeller för att identifiera ny kompetens. Vi har en längre tid haft ett 50/50 nätverk och vi ser tydligt att bland de ännu yngre talangerna så är fler och fler av de kvinnor.

-”Det finns fortfarande stora utmaningar och föråldrade synsätt i näringslivet som vi måste förändra. Bolagen måste också våga använda chefsrekryterare med kontaktnät bland morgondagens ledare”, avslutar Fredrik.

4potentials gör listan för att ge talanger nya förebilder och för att skapa en vital debatt om talang i arbetslivet.

7 av 30 är uppväxta på landet. 5 har läst i Lund och 5 på Handels i Göteborg och lika många på Handels i Stockholm. De flesta större lärosätena har en eller flera på listorna. Så såg det inte ut för 20 år sedan då 80% läste på KTH eller Handels i Stockholm. Arla Foods och H&M är bolag som är generellt mer intressant för de i toppen även om de flesta inte har ”favoritföretag”. Endast 3 av 30 kan tänka sig att arbeta som managementkonsult och 3 – 4 personer kan tänka sig en politisk karriär. Det är fler som vill driva eget än tidigare.

Grattis till Susanne Ehnbåge som toppar denna lista just nu före Anna Ryott och Christina Åqvist. Samtliga på listan och flera hundra till är bjudna till 4potentials arrangemang, Executive Inspiration samt TALANGMEDALEN och även 4potentials chefsnätverk, 5p.

Saknar du ett namn på listan mailar du: fredrik.andersson@4potentials.com