4potentials ”om magneter och äkthet i Employer Branding”

Företag med attraktiva employer brands, EB’s, har tidigare haft ett försprång men det räcker inte längre. Det konstaterar Niklas Delmar, VD på talangnätverket 4Potentials. Yngre talanger ställer nya krav som medför en tuffare dialog än tidigare. Att ha koll på sitt syfte och låta attraktionen komma inifrån, från medarbetarna, blir viktigare. Även för attraktiva företag som till exempel Spotify har ”personliga magneter” blivit avgörande för att locka talang-grupper som snarare väljer att jobba för vissa individer än vissa bolag. Arbetsgivarna som har bäst chans att lyckas är de vars medarbetare kan gestalta en genuin och äkta bild av företaget.

Niklas förde en diskussion med Katarina Berg från Spotify, samt Tommie Cau som var moderator och de ”Key takeaways” som kom fram var:

  1. Arbetsgivare måste våga vara mer äkta och mer personliga för att engagera
  2. En bra produkt säljer bättre än en dålig – var bra så sprids det
  3. Fyll varumärket med personer som verkligen gestaltar vilka ni är
  4. Identifiera talangmagneter i organisationen (inte bara VD)
  5. Hämta inspiration från consumer branding som ofta ligger långt fram