4potentials har redan nu arbetat igenom GDPR och anpassat verksamheten efter den nya lagen

4POTENTIALS HAR ARBETAT IGENOM SIN GDPR STRATEGI
EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25.e maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla som sparar eller på något sätt hanterar känslig information. 4potentials har redan nu genomfört de åtgärder som krävs med hjälp av en advokatbyrå, Cederquist. Det visade sig att 4potentials har en stor fördel av att ha arbetat systematiserat avseende PUL, fördomsfritt, anonymiserat samt att databasen är en medlemsdatabas. Den som bara arbetar med rekrytering kan inte spara uppgifter lika länge.