Talent Banking index

4potentials gör årligen en mindre studie för att belysa bankbranschen och talangmarknaden i Sverige. SEB blir den främsta banken precis före Nordea om man belyser företagens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla talanger. SEB är extremt attraktiva med en 13:e plats totalt av 220 företag som talanger mellan 20-55 fått välja på. Ikano och även SBAB är i förhållande till sin storlek mycket duktiga på att rekrytera talanger. Nordea är generellt bra på att behålla stjärnorna och där utmanas de av SEB och Ikano. Handelsbanken är attraktiva liksom Swedbank . Danske Bank är dock årets överraskning som tagit många steg framåt avseende både att vara attraktiv, rekrytera och behålla. Bankerna konkurrerar ju även med finansiella företag, konsultbyråer mm . Generellt kan man säga att bankerna är relativt jämna på talangmarknaden jämfört med konsultvärlden eller FMCG.