Talangerna vill flytta hem! Krisen har förändrat talangmarknaden. Hur arbetar din region för att säkra kompetensförsörjningen?

SCB släppte nyligen sin befolkningsstatistik och den visade på att ex Stockholms kommun minskade till förmån för att man flyttar till närområden. Den trenden syns även bland 4000 studenter, young professionals och erfarna ledare som fått frågan i 4potentials nätverk av framtida ledare och specialister.

-”Det är första gången sedan 2010 som Stockholm minskar i intresse bland talanger när de väljer en plats att arbeta och därmed bo i framtiden. Det har varit tydligt under pandemin att talanger börjat fundera på om man skulle flytta ut till en mindre stad/region/hem? Men den starkaste trenden är att folk bosatta utomlands vill gärna få ett arbete i Sverige” enligt 4potentials studie.

Halland och Götaland har ett starkt ökat intresse och även Gotland som varit så mycket i mediernas fokus. Även Göteborg, Mälardalen, Svealand, Lund och Helsingborg ökar i intresse att bo och arbeta. Många trodde kanske att pandemin skulle göra att det blev lågkonjunktur på bostadsmarknaden – men fritidshuspriserna har de senaste 12 månaderna stigit med 9%, enligt mäklarstatistiken. En stor anledning är säkerligen att folk vill hemåt samt ”hemester” – men även att man flyttar ”hem” för att jobba mer i Sverige.

Om Stockholm är nummer ett för talanger med ca 55% (innan pandemin 59%) så är fortfarande att arbeta i Europa nr 2 med 10,2%. Trenden är dock att såväl Europa med ex England tappar. Störst fall i intresse har dock Asien dit numera 2% vill bo och arbeta i framtiden. För 10 år sedan var Asien mycket hett bland talanger med nästan 8-10 % som vill bo och verka där.

Störst ökning i intresse på 10 år har Gotland. Numera vill 4,2% bo och arbeta på Gotland. 2010 var det ca 0,5% som kunde tänka sig det. Det stämmer ganska väl med antalet som 2010 bodde på ön – ca 57221. I den senaste mätningen når Gotland 59832 invånare, vilket är en reell ökning med 4,5%.

Göteborg är Sveriges andra hetaste stad att bo och arbeta på. Under våren har även Göteborg ökat i intresse. Från 4,8% till 5%. Malmö går något procentuellt framåt och Skåne som helhet med expansiva Helsingborg som en av många vinnare. Mälardalen har en mer röst i rankingen därav att Helsingborg är nr 11. Norrland är en svensk region med enormt stora utmaningar visar studien.

-”Det är avgörande för företag och tillika regioner att man är attraktiva att bo och arbeta i. En av de vanligaste frågorna är vart arbetet är? Och i den tid vi lever nu med mindre resande så blir det än mer viktigt att få ombord och locka till sig kompetensen. Hur arbetar regionerna för att tillsammans attrahera kompetens? Kan företagen gå samman och tillsammans driva frågan? Varför går vissa regioner bättre?

Med mer kompetens till en region så ökar företagandet, ledarskapet utvecklas, nya idéer skapas och det leder även till att fler medarbetare söker sig dit. Som i sin tur leder till en ökad turism av släktingar och vänner. Som i sin tur leder till en utvecklad besöksnäring – som i sin tur leder till mer inflyttad kompetens. En inflyttad ledare eller specialist kan betyda ca 1 miljon i ökade intäkter till en region? Det motsvarar ca 500 besökare. 100 fler invånare per år skulle motsvara då ca 50 000 besökare. Generellt borde många regioner bli bättre på att konvertera besökare till permanenta boende/ökad kompetens. (Hur) fick du frågan senast i somras om att stanna kvar och arbeta i den region du besökte?”

Vart vill talangerna arbeta och bo i framtiden?
(endast 11 av 30 regioner redovisade)

 1. STOCKHOLM, 55%
 2. EUROPA, 10,2%
 3. GÖTEBORG 5%
 4. NORDAMERIKA INKL USA 4,8% ( i senaste mätningen 5,1%)
 5. GOTLAND 4,2%
 6. MALMÖ 3,8%
 7. ASIEN 2%
 8. SVEALAND 2%
 9. GÖTALAND 1,8%
 10. MÄLARDALEN 1,5%
 11. HELSINGBORG 1,5%

Frågor: fredrik.andersson@4potentials.com

073 6847027