Starkt arbetsgivarvarumärke påverkar inte lika mycket som ett svagare. Det viktigaste är att rekrytera stjärnorna

4potentials har gjort en mindre studie av företag och deras attraktionsförmåga (sk Talent Employer Brand). Över 3000 talanger och deras val av favoritarbetsgivare har belysts liksom kopplingen till 2014 års vinst/resultat i företaget. Bland de mest vinstrika bolagen finns det ingen större koppling mellan att de ligger längst fram i attraktionsrankingen. Däremot kan man se att de inte heller ligger sist utan som sämst på en total 70:e plats.
Det finns dock en större koppling mellan lägre vinst i ett företag och låg attraktionsranking (för äldre företag). Av de större företagen med ingen vinst/störst förlust har 7 av 10 en plats som är väldigt långt ned på rankingen. Undantagen är bolag med låg/ingen rekryteringskonkurrens. Störst korrelation mellan vinst och talent management finns i nästa steg – att rekrytera stjärnorna (sk Talent Density). Rekryterar du de främsta till ert företag ökar på sikt vinsten. Studien påvisar också en stor korrelation mellan behålla sina stjärnor och ökad omsättning.

Att vara attraktiv arbetsgivare är mao viktigt men det viktigaste är dels att inte ligga för långt bakom rekryteringskonkurrenter samt att kanske inte hamna utanför talangernas ”lista”.

Jämförelsen är gjord mellan januari 2013 och november 2015 (nästan 3 år) och de utvalda talangerna är screenade och bedömda samt mellan 25-45 år.

I vissa branscher som exempelvis management Consulting, IT och FMCG är det stenhård konkurens och vill man få tag på de främsta talangerna kan man kanske inte vara 5 eller 6:e alternativet?

Vilka bolag har på de senaste tre åren gått mest framåt respektive bakåt i 4potentials talangindex?

H&M som leder fortfarande är outstanding det mest populära arbetsgivarvarumärket. De har snarare ökat försprånget till nummer två, Google, som redan för tre år sedan var nr 2.

McKinsey ligger fortfarande i toppen men Arla Foods har tagit tredjeplatsen (+6 platser). Generellt har konsultföretagen gått lite bakåt i rankingen men är fortfarande populära och lyckas alltid därmed att attrahera talangerna. Acando är ett konsultföretag som gått mycket framåt – tagit 20 platser – i samband med samgåendet med Connecta samt att även Centigo gått framåt (+27 platser).

Extremt starkt framåt går Atlas Copco (+34), Spotify (+15), Lantmännen (+17), Tele2 (+8), Scania (+8) men även Netlight som numera är på plats 100.  Svenska Spel var 47:a -2013 och är nu 28:e. SAAB tar 10 platser till en 85:e plats. Scandic har på tre år tagit 15 platser och är idag 35:a. Volvo går framåt till en god 29:e plats.

EY var 33:a och är nu 38:a, Deloitte 63:a och KPMG är på plats 99.

Offentlig sektor tar 8 platser till en 69:e plats. Bland bankerna leder SEB rankingen på en 14:e plats före Swedbank och Nordea som hamnar på 40:e resp 54:e plats.

Vad är anledning till att företag tappat? Bolag som sagt upp många har generellt tappat liksom företag som varit inblandad i kritisk media. Den enklaste faktorn är dock att konkurrenterna har gått framåt tack vare ny exempelvis ny talent manager, ny personalchef, intressant verksamhet, nya tjänster och produkter samt ny talent management strategi. En del företag hamnar i ett positiv flow där plötsligt alla talanger börjar prata om det företag – de får positiv media/rykte – stiger på rankingar och får ännu mer positivt rykte. I Sverige finns det generellt sex ledande kanaler där talanger kan påverkas i sitt val av framtida arbetsgivare: formella och informella nätverk, medarbetare på företaget (ambassadörer), vänner, (social) media, företagets hemsida och arbetsmarknadsdagar.

-”Det intressanta är att de som är i toppen har alla väldigt stolta medarbetare. I övrigt gör dem olika saker och agerar olika på talangmarknaden”, säger Fredrik

-”Vi ser att det oerhört viktigt att vara ett alternativ för talanger när de söker arbete – men det är viktigare att inte hamna för långt bakom rekryteringskonkurrenterna för då får man inte välja kandidat först – utan senare. Och det kommer påverka lönsamheten”, säger Fredrik Andersson, grundare till 4potentials.

3000+ talangers favoritföretag- Top 100

Rank Company
1 H&M
2 Google
3 Arla Foods
4 McKinsey & Company
5 IKEA
6 Boston Consulting Group
7 Spotify
8 Lantmännen
9 Business Sweden
10 Accenture
11 Ericsson
12 Tele2
13 Investor
14 SEB
15 Unilever
16 ICA
17 Schibsted
18 Oriflame
19 Kinnevik
20 Bonnier
21 Electrolux
22 Procter & Gamble
23 Bain & Co
24 Klarna
25 L’Oréal
26 Scania
27 ABB
28 Svenska Spel
29 Volvo Group
30 Microsoft
31 Nestlé
32 Other
33 Axel Johnson
34 EQT
35 Scandic
36 MTG
37 ÅF
38 EY
39 Adidas
40 Swedbank
41 Atlas Copco
42 Coca-Cola
43 Capgemini
44 EF
45 Tetra Pak
46 TV 4
47 Kraft Foods
48 Goldman Sachs
49 Regeringskansliet
50 E.ON
51 Fritidsresor
52 Orkla
53 Volvo Car Group
54 Nordea
55 Handelsbanken
56 Vattenfall
57 Maersk
58 PWC
59 Skanska
60 Johnson & Johnson
61 ASSA ABLOY
62 A.T Kearney
63 Deloitte
64 IBM
65 Novo Nordisk
66 TeliaSonera
67 AstraZeneca
68 Axfood
69 Offentlig sektor/Kommun/Landsting
70 UD/ Udenrigsministeriet
71 Acando
72 Sandvik
73 Centigo
74 Danske Bank
75 Alfa Laval
76 Mars
77 General Electric
78 SCA
79 Volkswagen Group
80 GE Healthcare
81 DICE
82 JP Morgan
83 BearingPoint
84 East Capital
85 SAAB
86 SVT
87 Sweco
88 Nordic Choice Hotels
89 Eget företag/ Own Business
90 Avanza
91 Systembolaget
92 Stena
93 Tre (3)
94 Siemens
95 KF/Coop
96 SKF
97 Carnegie
98 Sony
99 KPMG
100 Netlight