MÅNGA VD:AR HAR KOMPETENS- OCH TALANGFRÅGAN SOM NR 4 – därför är man inte nr 1.

4potentials belyser talang- och kompetensfrågan för att ALLA skall få det bättre.

Kan vi bevisa (det som sunda förnuftet säger) att duktiga medarbetare gör skillnad samt att engagerade storartade ledare också på samma sätt gör en skillnad – då kommer några företag omprioritera i sin budget inför 2022. Då kommer medarbetare, utvecklingssamtalet, ledarskap, traineeprogram, arbetsmiljö bli viktigare än allt annat. Då kommer rekryterings- och onboardingprocessen bli viktigare – för att det påverkar bolagets börskurs. Då kommer valet av platsannonskanal inte styras av slentrian eller upphandlingar – utan var talangerna är – annonsering som i sin tur påverkar börskursen.

Men är inte HR- och talangfrågan det viktigaste för ett företag/organisation?

Nej, det är det inte överallt. Men där frågan är viktigast – är man ett s k talangföretag med både god tillväxt, lönsamhet samt en ökad omsättning.

Företag har ibland glömt att det var en talang som byggde upp deras företag. Att det faktiskt var en människa/supertalang som gjorde skillnad i början med entreprenörskap och ledarskap. Det handlar inte om elitism – det handlar om att den företagskultur som då rådde med entreprenöriellt tänk och vikten av att få ombord nästa och nästa medarbetare helt naturligt suddas ut och ersätts av processer och fokus på andra frågor.

Dustin är ett exempel på ett företag som förstår talangfrågan. Från VD och HR director till alla medarbetare är det ett stort fokus på talangfrågan. De annonserade med ovan annons via 4potentials för att prata med talangerna. Signalen de sänder gör att de numera är ett Top 10 bolag och även mer lönsamma – www.privataaffarer.se/dustin-okade-vinsten/

 

När vi frågar ca 100 medarbetare om vad deras Vd lägger fokus på är svaret intressant och inte så förvånande.

Vad lägger din Vd mest energi på – enligt dig? Om hen skulle sluta imorgon vad blir intrycket att den lade sitt engagemang på?

46% svarar Vision, mål och företagskultur

27% Stora affärer/försäljning/M&A

26% Dagliga utmaningar/förvaltning

0% Kompetens- o talangförsörjning

 

I vårt arbete med att arbeta med talangfrågan är det extremt tydligt – att där VD och ledarna engagerar sig i kompetens- och talangförsörjningen och lägger mycket energi på det så blir också företaget välmående, lönsamt och få fler nöjda medarbetare samt att börskursen utvecklas positivt.

Just nu är dessa tio företag nedan i topp – och enligt talangerna mycket bra på det här med Talent management. Och det mest intressanta är att de har tio olika kompetens- och talangstrategier – men att de har det gemensamt att kompetensfrågan över tid alltid har varit den viktigaste.

 

Man ser ofta ett antal gemensamma beteende bland bolagen i toppen. Som ex att:

-VD är engagerad. Talangfrågan är prioriterad – hela tiden. 
Vd är ofta med på talangevent mm. Vd frågar ofta – ”hur kan vi utvecklas” är den vanliga frågan – trots att man är etta. Man har inte delegerat ned ansvaret till en studentansvarig.
– Ledarna är A och O. Engagemanget är stort bland ledarna.
-HR chefen är på och går ofta före. Ofta modiga kloka personer.
– Bolagen är inte elitistiska. De pratar om vikten att få med alla – på riktigt – men de vågar prata om duktiga medarbetare.
-Talent managers brukar ställa nyfikna frågor om våra och andra listor samt att man ser dem i många sammanhang
– Företagskulturen är tydlig och upprätthålls via nyckelrekryteringar internt och externt
– De vill vinna
– De har lyckats bli bäst i branschen och arbetar stenhårt för det
– De pratar helt naturligt om business och HR actions. Det sitter ihop. HR är inte en separat kul grej. HR teamet är jättebra! HR består av talanger!
– De väljer med möda och omsorg vart de annonserar sina lediga jobb
– De väntar inte ett år på att ta fram en strategi. De gör. Varje minut.
– De fattar att om man fokuserar på kompetens- och talangfrågan blir det bra för businessen
– Alla arbetar inte med oss eller andra talangjägare – men de förstår att de inte skall stänga dörren. Är ju bra om landets främsta talangjägare vet vad det bolaget söker.

50% är med på MÅNGA arbetsmarknadsdagar. 50% är inte det. M a o de har valt en väg. Vilken väg väljer ni? Vill er vd prata talang? Maila här!

Här kan ni ta del av vad förra årets mest talangfulla bolag mer gör: https://4potentials.se/de-framsta-talangforetagen-har-ett-dussintal-saker-gemensamt-hur-blir-man-ett-talangforetag/

Indexet ändras varje minut. Till skillnad från andra barometrar är våra studier LIVE. Årets 40 mest talangfulla företag utses i december. Men det gäller att vara Top 10 för att gå till semifinal – och därefter vara Top 4 för att nå finalen i mars 2022. Man kan fortfarande RÖSTA genom att registrera sin röst genom ANSÖK knappen på 4potentials hemsida. 10000 talanger har gjort det snart.