Samhällsutvecklingen – dåtid och framtid med Trafikverket


Hur har samhällsutvecklingen sett ut de senaste 10 åren och vilka utmaningar

finns de närmsta 10?


Träffa Ali Sadeghi, chef för verksamhetsområde Investering, på Trafikverket den 28e maj och lyssna på både en tillbakablick och även vad som ligger i framtid.

Ali kommer även dela med sig av sin egen resa och sin syn på ledarskap i ett öppet och interaktiv format. Ali gästas även av flera andra kollegor på Trafikverket. Eventet riktar sig till dig med ett intresse för stora svenska projekt, framtiden och samhällsutveckling.

Trafikverket

Vi börjar kl 17 och avslutar ca kl 19.30. Det bjuds på mat och dryck, inspirerande samtal och bra sällskap. Vi håller till i Trafikverkets lokaler på Solna strandväg 98, ca 10 min från Centralen.

Välkommen att anmäla dig till: moa.bergstrom@4potentials.com

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.