Certifiera dig som Styrelseledamot i Visby!

Styrelseakademien växer och nu erbjuda sin mest populära utbildning Rätt fokus i styrelsearbetet. De är tillbaka för att visa er grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. I september månad kommer Styrelseakademien hålla i två olika utbildningstillfällen i Visby för dig som vill certifiera dig som Styrelseledamot!
nn
Om utbildningen

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Rätt fokus i styrelsearbetet genomförs av StyrelseAkade­miens ackrediterade lärare, som alla har erkänt goda kun­skaper inom svensk bolagsstyrning samt egna erfarenheter av styrelsearbete. Varje år väljer därför mer än 1 000 styrelseledamöter i svenska bolag att gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 20-tal orter i hela landet.

Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot.

StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.
nn
VISBY
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby.

Datum
Tisdag 20 september 2022 kl 8:30 – 17:00
Onsdag 21 september kl 8:30 – 17:00

Lärare
Agneta Franksson

Vid intresse eller för att läsa mer om utbildningen: 
Anmäl dig här 

FÖR MER INFORMATION
Kontakta Camilla Åkerhielm på tel. 08-400 250 10, camilla.akerhielm@styrelseakademien.se om du har frågor.