Det är en konst att rekrytera! Tio NYA nästan GRATIS tips till dig som skall rekrytera!

Den 22:e September samlade 4potentials ett antal personer som arbetar med rekrytering för att under rubriken ”Det är väl ingen konst att rekrytera” diskutera rekrytering.

Frågor som diskuterades kring borden på Konstnärsbaren ”KB” var bland annat:

  • Vad är en bra rekrytering?
  • Hur stor andel av er personal arbetar med rekrytering?
  • Har ni tydliga värdegrunder/kompetensprofiler kopplade till er rekryteringsprofil?
  • Vad är er erfarenhet av tester?
  • Hur kan vi bredda rekryteringsbasen?
  • Hur kan vi rekrytera snabbare?
  • Hur rekrytera fördomsfritt?
  • Hur kan ni sänka rekryteringskostnaden i ert företag – i en lågkonjunktur – så att ni kan spara pengar?
  • Var vill helst talangerna söka jobb?

4potentials inledde med att berätta om sin nya IDAR modell – INSIGHT – DEVELOPMENT – ATTRACT – RECRUIT som går ut på att företag måste överge den gamla ARUBA modellen och skifta fokus från att istället för att besluta om nästa års Employer Branding budget till att se mer inåt. Vad har vi för kompetensbehov. Vad har vi för potentialer. Måste vi egentligen rekrytera? Kan vi bli bättre på att utveckla och behålla? Om man istället för att lägga 10 miljoner på Employer Branding skulle höja lönerna i ett 1000 personers bolag så skulle varje person få 1000 kr mer per år alternativt kunde man ta in coacher/föreläsare/avsätta miljoner till fler utvecklande samtal/ledarutveckling.

Fortfarande efter 30 år diskuteras det i bolaget om Employer Branding – vem äger frågan? I praktiken ägs det ofta av en nybakad student med ambitioner medans rekryterare ofta är personer som arbetat något längre och närmare affären. I många storbolag bildas det sk Talent aquisition team som arbetar lite som dåtidens HRBPs gjorde. Ägandeskapet för personalfrågor – anser 4potentials och även de som besökte lunchen – tillhör chefen och ytterst VD. 4potentials berättade om bolagen som var i toppen inom talent management och alla deltagare kunde konstatera att om talang-, HR- och rekryteringsfrågan hamnade högst på agendan så vinner de företagen i konkurrensen om att attrahera, behålla och rekrytera.

Flera av deltagarna beskrev hur väl deras eller andra bolag var förankrade i en tydlig värdegrund som gjorde det enkelt att rekrytera. Många beskrev årliga affärsnära interna möten där man kopplade affärsmålen till HR och vice versa. Se potentialen – pratade flera om.

Just att se potentialen har inte underlättats av varken dagens upphandlingsregler och kriterierna som hör därtill som gör att bolagen tvingas välja dåliga rekryteringsleverantörer. För kommuner har detta varit förödande. De får ofta arbeta med långsamma rekryterare som inte har kontaktnäten på talangmarknaden.

Alla var mycket engagerade i att arbeta än mer att bredda rekryteringsbasen och att arbeta än mer fördomsfritt. Det finns hundratusentals som står utanför arbetsmarknaden. Företagen måste se denna potential än mer. Då kanske inte LinkedIn alltid är lösningen?

Utmana strukturerna pratade många om. Skapa mer skräddarsydda rekryteringar. Välj inte bara de fina dyra chefsrekryterarna med fina adresser i Stockholm- som väljer kandidater ur samma korg. Vi måste bredda basen. Cirka 20% av dagens kandidater är inte på LinkedIn och bland era framtida chefsämne så har 60-70% inte koll på de chefsrekryterare ni väljer. Ett enkelt sätt att få fram vilken chefsrekryterare ni skall välja är att kolla med era egna talanger.

När 4potentials frågar talangerna hur de tänkt söka sitt nästa arbete svarar de en mix av LinkedIn, 4potentials, deras egna affärsnätverk samt kontakta vänner.

Vi hann även med att diskutera rekryteringsprocessen och kom in på en ”vattendelare”. Tester hade 50% av deltagarna goda erfarenheter av. Många använder inte dem som urvalsinstrument utan som underlag inför en diskussion med en kandidat. Vi på 4potentials använder TalentQ som ett stöd i processen och andra berömde Assessio och även Cubiks.

Vi berörda även behovet av re-skilling och talangprogram. Fortsätt utveckla era medarbetare i en lågkonjunktur. Flera beskrev hur de lyckats bygga goda interna företagskulturer genom att helt enkelt umgås med varandra över luncher, idrotta ihop och bara hänga efter jobbet på en AW.

4potentials berättade om vårt unika coaching och outplacement program. Dvs får ni personer som ni måste säga upp i en lågkonjunktur men är måna om deras framtid och karriär så kan ni kontakta 4potentials. Vi har en billig, effektiv och uppskattad coachingslösning.

En intressant iakttagelse är att när man samlar rekryterare kontra kandidater får man alltid olika perspektiv. Många kandidater är extremt måna om sin kandidatprocess och sin intervju medans ett företag som gör 20000 intervjuer per år helt naturligt har ett annat perspektiv. Bådas är lika viktiga. På 4potentials hade vi även med kandidater som beskrev långa…tråkiga… och dåliga processer. Ett tips för företag som vill utveckla sina processer – Bjud in kandidater som varit på intervjuer nyligen!

Till sist. Vi lovade 10 nästan gratis tips. Ja, förutom alla tips ovan så vill på 4potentials ge de tio som mailar oss först och vill lägga ut en platsannons via 4potentials – 50% rabatt under oktober månad på våra platsannonser. Så istället för att betala 15000 kr exkl moms betalar ni endast 7500 kr. Gäller bara för de tio första som kontaktar oss i oktober.

Kontakta Lisa.karlbom@4potentials.com för annonsering i Stockholm och

Fredrik.Andersson@4potentials.com i övriga världen.

Med en platsannons via oss delar vi den nästan överallt på sociala media, gör utskick och placerar den på vår hemsida. Läs mer här: https://4potentials.se/vara-tjanster/med-en-jobbannons-via-4potentials-nar-ni-talangfulla-sokande/

4potentials erbjuder även chefsrekrytering och partnerskap på talangmarknaden! Vi strävar efter att alltid vara en ögonöppnare på talangmarknaden. Lunchen på KB var magisk men bäst var deltagarna från bl a Henkel, Xlent, Vattenfall, Electrolux, Nasdaq, Scania, Länsförsäkringar, Siemens m fl.

Tack till alla som medverkade och för era viktiga inputs!

#rekrytering #4potentials #chefsrekrytering