Yrkesdörren

Vägen in på den svenska arbetsmarknaden är ibland onödigt svår. På en arbetsmarknad där vartannat företag rekryterar via kontakter blir ett professionellt nätverk ofta avgörande. Det skapar en klyfta mellan etablerade och utrikes födda svenskar.

Yrkesdörren är ett integrationsinitiativ och en folkrörelse som genom möten vill överbrygga den klyftan och snabba på utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Dessa möten bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Vår vision är en arbetsmarknad där människor med olika bakgrunder och erfarenheter finner sin rätta plats.

Yrkesdörren är för dig som konkret vill engagera dig för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Integration är relationer och relationer byggs i möten – utan dig blir det inget möte, därför är du viktig.

Yrkesdörren startades 2015 av Axfoundation, men drivs sedan 2020 av Axel Johnson

Axel Johnson och 4potentials har ett unikt och bra samarbete. Som ett led i detta givande erbjuder nu 4potentials sina medlemmar och kunder att göra ytterligare en reell skillnad genom att:

  • Bli en dörröppnare. Registrera dig för ett möte med en utrikes född svensk som har erfarenhet inom samma bransch som du. Ta 1 timme av din tid och coacha en person som vill in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren (yrkesdorren.se)
  • DELA information om Yrkesdörren och skriva vilket fantastisk initiativ som detta är! På det sättet kan vi bli fler dörröppnare och fler personer kan få ett stöd in på arbetsmarknaden
  • Kanske vill ert företag hjälpa? Du kan alltid kontakta Hanna Söderlund på Yrkesdörren om ert företag vill stödja ännu mer eller om du vill skapa andra samarbeten.

4potentials är stolta samarbetspartners till Yrkesdörren! Det är roligt att kunna göra en skillnad.

Läs mer här: https://www.yrkesdorren.se/

 

No posts

Om bolaget

  • Grundat: Yrkesdörren startades 2015 av Axfoundation, men drivs sedan 2020 av Axel Johnson

Lediga tjänster

No posts