Mattecentrum

Mattecentrum är en ideell förening som sedan 2008 erbjuder gratis läxhjälp i matte till barn och unga.

Mattecentrum är en oberoende ideell förening grundad 2008, vars syfte är att utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället. Vi vill inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan.

Föreningen verkar som en knytpunkt och ledande mötesplats för utbildningsstöd i främst matematik samt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Mattecentrum är en viktig drivkraft för att skapa kostnadsfritt, tillgängligt och inkluderande material för alla elever som vill och behöver bli bättre i matematik. Mattecentrum sammanför företrädare från näringsliv, akademi och civilsamhället. Detta brobyggande främjas av att Mattecentrum som organisation är demokratisk uppbyggd, opolitisk samt religiöst obunden.

Mattecentrum driver idag öppna räknestugor på 22 orter runt om i Sverige och fem digitala sajter fyllda med kunskapsmaterial på olika språk samt chatt och videohjälp i läxhjälp, kolla in våra sajter:

 

Mattecentrums vision

Mattecentrum verkar för att varje elev erbjuds gratis matematikstöd där tillgänglighet och individ är i fokus. Målet är att lyfta matematikens möjligheter i samhället och samtidigt motivera och inspirera till kunskap på ett lustfyllt sätt.

Mattecentrums mission

Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder och erbjuda gratis matematikstöd i olika former som ett effektivt komplement till skolan.

Mattecentrums kärnvärden

Tillgängliga – gratis och tillgängliga för alla
Eleven först – utifrån elevers behov och villkor
Trygghet – i matematik, i verksamheten och i föreningen

Kontakta mattecentrum.se

 

No posts

Om bolaget

  • Grundat: 2008
  • Antal anställda: 400
  • Länder: I Sverige finns vi på 23 orter

Lediga tjänster

No posts