Habitek

Välkommen till Habitek

I vardagen präglas vi av värdeorden hjärta, ansvar och respekt. Vi bygger, förvaltar, förädlar och ser till att vi verkligen lever i enlighet med vår kultur (som ständigt utvecklas, för övrigt).

Enkelt uttryckt bygger och sköter vi om fastig­heter och utemiljöer så att människor kan leva, verka och bo bättre – idag och i framtiden. Vi är en varm och vass aktör inom bygg, utemiljö och teknisk fastighetsförvaltning som löser kunders utmaningar och gör deras liv enklare. Nyckeln till det är att vi förstår deras förutsättningar, budgetar och verksamheter. På så vis vinner vi deras förtroende och växer, både som företag och människor.

Vi kan vår sak och håller vad vi lovar. Dessutom bygger vi relationer genom att alltid förmedla känslan: Vi fixar det. Inte bara för att vi kan, utan för att vi vill.

Från fyra bolag till en lönsam familj

Varumärket Habitek såg dagens ljus i början av 2019. I det ryms fyra väletablerade bolag; Lindqvist Bygg, MFS Fastighetsservice, Nicator samt Idrotts- & Trädgårdsanläggningar.

Våra bolag har dock verkat i många år innan dess, vårt senaste förvärv, Idrotts- & Trädgårdsanläggningar har faktiskt funnits sedan 1954. Först in i koncernen var Lindqvist Bygg som köptes 2002. Fem år senare passerades för första gången 100 miljoner i omsättning och året därefter blev MFS en del av familjen. 2009 utsågs Lindqvist Bygg till Gasellföretag, något som förresten hela koncernen utsågs till 2014 – och så dags hade även Nicator (2012) blivit en del av oss. Där är vi nu. För första gången har orderboken överstigit 500 miljoner kronor och vi är mitt uppe i vårt hittills största, enskilda projekt – Enskedefältets skola (ordervärde: 165 miljoner kronor).

Hållbarhet och kvalitet ingår alltid

Vårt uppdrag är att göra kunden nöjd och glad. Därför är vårt fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) extremt viktigt. Vi har identifierat fyra mätbara områden där vi hela tiden vill framåt:

1. Våra kunder ska bli allt nöjdare
2. Vi ska bli effektivare och söka innovativa lösningar
3. Vi ska minimera vår miljöpåverkan
4. Habitek ska ha branschens bästa och friskaste medarbetare

Idag finns en rad regler och lagar kring hållbarhet som måste följas samtidigt som kunderna allt oftare efterfrågar hållbara lösningar. Det gillar vi och planerar inköp, produktioner, transporter och lagring i syfte att minska vårt ekologiska avtryck.

Att göra det bästa för kunderna och Habitek är A och O för oss, men vi vill också göra gott bortom vår kärnverksamhet. Därför har vi initierat en rad CSR-insatser som ger människor över hela världen hållbara lösningar på problem och utmaningar de möter i sin vardag

Vi behöver bli fler varma och vassa kollegor

Habitek är företaget för såväl engagerade proffs som unga, hungriga personer i början av karriären.

Vi är varma människor, därför prioriterar vi trivsel, hälsa, friskvård och säkerhet mycket högt.

Samtidigt är vi vassa yrkespersoner och förväntar oss att du har koll på ditt specialområde. Du får gärna vara bättre än vi, förresten. Vi älskar nämligen att dela erfarenheter, fånga upp färska idéer och testa nya sätt att arbeta på.

Att du vill vara delaktig, ta plats och göra dig hörd uppskattas alltid. Habitek är ett familjärt lag och vi vill att du ska känna dig som en i gänget från första stund.

Under våren 2019 utsåg Nyckeltalsinstitutet oss till Årets mest attraktiva arbetsgivare i byggbranschen och vi fick även epitetet Excellent arbetsgivare (bland de tio bästa procenten sett till alla branscher och sektorer). Något vi är stolta över och som sporrar oss att bli ännu bättre – visst låter det som en arbetsplats för dig?

No posts

Om bolaget

  • Grundat: 1990
  • Antal anställda: 85
  • Länder: Sverige
  • Omsättning: 500MSEK

Lediga tjänster

No posts