Mer

4potentials tjänster

4potentials hjälper företag att bli talangfullare genom att se till att de blir mer attraktiva, kan rekrytera och behålla samt utveckla talanger. Målgrupperna är indelade i tre erfarenhetskategorier: studenter, Young Professionals och Executives.

Vill ni med andra ord behålla era Exekutiva talanger kan ni kontakta 4potentials för att köpa konsultativt stöd. Vill ni rekrytera studenter kan ni medverka på Meetingpoint eller köpa en rekrytering via nätverket. Vill ni blir mer attraktiva bland Young professionals kan ni exempelvis vara med på Öresund Talent Meeting. Executive Search genomförs genom våra Exekutiva talanger och deras kontakter tipsar i sin tur 4potentials om de bäst lämpade kandidaterna – det kallas för Search genom att aktivera ett rekryteringsnätverk. 4potentials har Sveriges främsta rekryteringsnätverk och tillsammans med moderbolaget Michaël Berglund Search Group står 4potentials för en unik kvalitet och en mycket kvalitativ process.

4potentials tjänstemodell bygger med andra ord på dels vilken målgrupp (studenter, Young Professionals och Executives) du vill nå och vilket behov och utmaning ni måste lösa (3 st problem – att bli attraktivare, rekrytera eller behålla/utveckla talanger). Beroende på hur er kombination ser ut bygger vi ett partnerskap eller löser en primär utmaning – ni blir en uppdragsgivare och partner.

PRODUKTER

1. Partnerskap: Finders fee, nyhetsbrev, partnerträffar, rankingar, information samt att vi pratar om er i nätverket. Ett partnerskap bygger på att ni köper en extra extern HR-avdelning som stödjer ert redan existerande arbete. Ni får cirka tiotalet medarbetare på 4p att arbeta för er samt cirka 50 agenter och kanske sedermera 3000 medlemmar/ambassadörer. Kostnaden för partneravgiften under tolv månader är ungefär som en månadslön per år för en HR Business Partner eller som 1/2-annons i en dagstidning. Företag som vill uppåt, framåt, förändras eller behålla sitt varumärke på talangmarknaden skall köpa ett partnerskap.

2. Rekrytering: 
Rekrytering, Search, Annons, E-mail utskick i nätverket.

3. Event
a) Företagsevent hos er
b) Meetingpoint: Vårt stora event för toppstudenter och Young Professionals
c) Executive Inspiration för seniora specialister samt erfarna ledare
d) Öresund Talent Meeting: för företag och personer som är verksamma i Öresundsområdet

4. Talent Consulting
Vi hjälper bolag att bygga upp sitt Talent Employer Brand, TEB, samt scanna dem gentemot andra bolag. Vi arbetar med levande talangindex, workshops, föreläsningar mm.