Mer

Engagemang och utveckling

Vill ni behålla och utveckla era medarbetare? Ge förutsättningar för alla att nå sin fulla potential och trivas på jobbet? Skapa en vardag med öppen dialog och ett konstruktivt klimat? Förmodligen är svaren ja på dessa frågor.

Då kan vi hjälpa till på flera olika sätt. Vad vi erbjuder är anpassat efter vad ni behöver. Vi arbetar utifrån erfarenhet, känsla och etablerade verktyg för att ge er den optimala plattformen oavsett om det handlar om en enskild individ eller ett team.  Här är några exempel på ingångar och områden vi arbetar med. Hör av dig till Monica Lönnbom via mail eller telefon 0735 10 19 19 så diskuterar vi tillsammans vad ni behöver.

Varför gör dom på detta viset??
Förstå gruppens dynamik på djupet – vilka roller och beteenden finns i teamet, avdelningen eller gruppen? Vem är bäst på vad? Har du dolda talanger i gruppen som inte fått komma till sin rätt? Har ni allt ni behöver eller saknas någon profil? Hur kan ni samarbeta på bästa sätt? Dessa och många andra frågor kan vi hjälpa er att djupdyka i. Vi hjälper dig att ge ditt team optimalt spelrum genom att förstå vad som driver varje individ.

Vem tror du att du är?
Ingen kan ändra på någon annan – men du kan förändra förutsättningarna för en bra dialog genom att börja med dig själv. Få en bättre bild av hur andra ser dig – och hur du lyckas kommunicera med dem som inte är som du. Med koll på dig själv och hur du kommunicerar, blir det lättare att nå fram till andra.

Vem tror du att du är – pratstunden
Vill du bjuda ditt team på en underhållande stund i självreflektion så kommer vi gärna och skapar samtal och insikter kring varför vi samarbetar – eller inte – som vi gör. En timmes föreläsning som sätter igång dialogen!

Power coaching
En rejäl vitamininjektion för att få fart under fötterna igen. Du blir sedd och förstådd på djupet med en stor portion energi med dig från mötet. En speciell upplevelse, som bara handlar om dig, oavsett vem du är. Våga pröva!

Ledarcoaching och karriärcoaching
Att ha en neutral plats att ventilera sina utmaningar och tankar på kan vara mycket värt som stöd i ledarskapet eller din fortsatta väg framåt i karriären.

Hitta drivkrafterna!
Har du som ledare optimal kännedom om vad dina medarbetare drivs av och vilken potential de egentligen har? Har ni pratat om det på djupet, till exempel i samband med utvecklingssamtal, så att du verkligen vet vilka knappar du ska trycka på för att få största engagemang – och vilka du ska låta bli?

Kontakta Monica Lönnbom, 0735 10 19 19