Mer

4potentials Interim management and specialists

4potentials Interim Management and specialists
Vi hjälper er med en effektiv tillsättning av en erfaren interimschef eller specialist, utifrån Er kravprofil. Ni hyr in en chef/konsultativ specialist tjänst via 4potentials. Ni kan hyra hur länge som helst – dock minst en månad. Oftast hyr ni in per timme och vi enas om ett spännande och bra upplägg för Er.

4potentials Interim Management arbetar efter en enkel modell där ni får ett urval av kandidater inom cirka 3-4 veckor från förfrågan. Därefter väljer ni en kandidat som 4potentials anställer under tiden för uppdraget – med en månads uppsägningstid (som ni som kund betalar för)

Vi erbjuder underkonsulten ett underkonsultsavtal eller tidsbegränsad anställning.

Startkostnaden för att åta oss uppdraget och försöka att presentera kandidater är endast 10000 sek exkl moms. 

Hur finner vi kandidaterna?
Vi arbetar med liknande search-metod för att tillsätta ett uppdrag inom Interim Management, som för att tillsätta en tjänst genom Executive Search.

Vår sök- och urvalsprocess omfattar kartläggning av tillgänglig kompetens på marknaden och i vårt befintliga nätverk, samt omfattande sökning i olika typer av nätverk för att snabbt hitta tillgängliga chefer på marknaden. Givetvis ingår gedigen referenstagning.

Även bakgrundskontroller och online tester kan ingå om uppdraget kräver detta. Vår arbetsmetodik säkerställer att våra uppdragsgivare får interimschefer som snabbt kan komma på plats och leverera från dag ett.

Vi har ett nätverk med 10000 kandidater varav många angett att de vill arbeta som uthyrd kompetens.

Vad kostar det?
Pris för uppdraget anges i uppdragsbekräftelsen (kontraktet) och grundar sig på vad som avtalats mellan kund och 4potentials. Vi har kostnadseffektiva lösningar och ofta har vi en mindre/låg marginal. Allt beror på hur senior personen ni är som ni skall anställa. Många av våra ”interimare” är underkonsulter och enstaka har tidsbegränsad anställning.

På den kostnad vi får vid en tillsvidareanställning inklusive kandidatens lön, skatt, pension, semesterersättning, gymkort, telefon eller andra förmåner betalar kunden ett påslag på den totala månatliga kostnaden på 20%. Blir den totala kostnaden 50000 kr för 4potentials – fakturerar vi 60000 kr exklusive moms. Vi fakturerar månaden efter att vi ser vår totalkostnad. Vi redovisar varje månad vår kostnad gentemot kandidaten.

Kunden kan säga upp uppdraget med 1 månadsuppsägning. Kunden betalar för den månaden.

Önskar den anställde mer i lön måste kunden godkänna ökningen. 

När vi presenterar kandidater kommer de presenteras med det lönekrav de har gentemot oss på 4potentials. Därefter kommer 20% läggas på priset. Vad det faktiska priset är vet vi först månaden efter då skatt, pension, semesterersättning mm beräknats.

 

Hyr först – rekrytera sedan!
Kunden har även rätt att rekrytera medarbetaren som de hyr in mot en extra kostnad på endast 70000 sek exkl moms. Har kunden haft personen inhyrd under mer än 1 år utgår endast en administrativ kostnad på 10000 sek exkl moms. Skulle kunden välja att istället för att hyra in personen – direkt anställa den tillkommer som sagt en kostnad på 70000 sek exkl moms.

Fråga fredrik.andersson@4potentials.com om Interim Management.

Vill du arbeta som interim kandidat?

Ansök till 4potentials! 

 

Villkor för prisssättning och leverans:
Det vanligaste är att ett timarvode avtalas mellan 4potentials och kunden. 4potentials vidarefakturerar underkonsultens kostnad med en mindre marginal, 20%, eller kandidatens lön samt marginal inklusive skatter, arbetsgivaravgifter, försäkringar – även under uppsägningstiden. Marginalen är 20%.
Om 4potentials kostnader ändras till följd av ändrade skatter och arbetsgivaravgifter har 4potentials rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån. Kunden ska ersätta 4potentials för tillkommande kostnader som resekostnader, logi och andra kostnadsersättningar avseende inhyrd interimschef och som beror på uppdraget.
4potentials fakturerar arvode och förekommande utlägg och omkostnader en gång per månad i efterskott om inte annat avtalats för uppdraget. Till grund för faktura ligger tidrapport godkänd av uppdragsgivaren och specifikation av utlägg och omkostnader. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta på 8%.
I fakturan specifieras de omkostnader 4potentials har för kandidaten. Ett procentuellt tillägg görs på fasta lönen samt andra arbetsgivarkostnader förutom för de direkta kostnaderna ovan. Kandidaterna, 4potentials och kunden har oftast en månads uppsägningstid.
4potentials har en försäkring för uthyrda medarbetare/konsulter och det skall även kunden ha. Var 14:e dag stämmer vi av med kunden hur samarbetet fungerar. Kunden kan avsluta samarbetet och förlänga samarbetet månadsvis eller under längre tid.
Kunden skall ordna med telefon och dator och specifika försäkringar. Om kunden beviljar semester får kunden stå för den kostnaden eller underkonsulten.