Mer

Information om tävlingen Årets talangföretag 2022

”ÅRETS TALANGFÖRETAG ÄR DET FÖRETAG I SVERIGE SOM ÄR FRÄMST PÅ TALENT MANAGEMENT – enligt TALANGERNA!”

Sveriges finaste pris inom talent management delas ut en gång per år (mars 2022). Prisets syfte är att lyfta fram företag som lyckats bäst med Talent management.

”Talent management handlar om att managera individer och få dem att nyttja sin fulla potential i en aktuell roll vid ett aktuell tillfälle – så att hela lagets/företagets resultat ökar. Detta är viktigt för att det finns en koppling mellan Talent Density dvs konsten att lyckas attrahera och rekrytera de främsta och ökad lönsamhet. D v s ju fler talanger ”per capita” – ju mer ökad lönsamhet”.

De bolag som hamnar Top 60 på Total Talent Index den 6 december 2021- har rätt att använda ÅRETS TALANGFÖRETAG LOGOTYPEN på sin hemsida under 2022 och i slutet av året presenteras de tio semifinalisterna!

De som hamnar sedan Top 10 kommer få en logotype – Top 10 – och vinnaren får en exklusiv logotype (se exempel nedan). Logotypen får inte användas utan Four Potentials ABs godkännande. När man fått det godkänt kan man använda den på hemsida, sociala media och rekryteringsannonser.

 

För att ta fram de 10 semifinalisterna väger vi in tre delar:

STEG 1 – VEM ÄR ATTRAKTIV BLAND TALANGERNA? Man måste vara Top 60 för att vara relevant. Här röstar talangerna genom att ange företag.

STEG 2 – VEM LYCKAS REKRYTERA TALANGERNA? Av de 60 mest attraktiva- vilka lyckas rekrytera stjärnorna? Här mäter 4potentials antalet talanger/antagna medlemmar i 4potentials kontra antalet anställda i Sverige.

STEG 3 – VEM BEHÅLLER SINA TALANGER – SOM MAN REKRYTERAT? Och av de som får ombord talangerna – vem behåller dem längst och bäst?

STEG 4 TOTAL BEDÖMNING – Via Total Talent Index kan vi se vilka de tio bolagen är. De presenteras i december varje år. Det senaste indexet finns HÄR

Årets semifinalister 2022 är: presenteras 6/12 2021

STEG 5 – AV DE 10 SOM ÅTERSTÅR BEDÖMMER VI TM-ORGANISATIONEN/PROCESSEN. 
De bedöms då subjektivt av 4potentials VD, grundaren samt en medarbetare till samt att vi gör ”stickprov” för att förstå hur organisationen har utvecklats. Det vi då bedömmer bland dessa semi-finalister är företagets förmåga att arbeta, utveckla och organisera sin TM-process och de tre områden man normalt har i en TM-process; attrahera, rekrytera och behålla/utveckla. Denna indelning kan man betrakta som generell för alla företag.

Inom varje område kan man sedan se sex olika målgrupper. Dels skiljer man på chefer och specialister dels på de tre nivåerna; Entry Level Future, Young Professional och Executive. Totalt får man då sex målgrupper i tre olika stadier i sin utveckling i företaget. Totalt arton grupper man kan arbeta mot som är talanger i ett företag. Vi bedömmer er strategiska och operativa TM-plan/utförande inom varje område och grupp .

Planen bör vara up to date. Det är också viktigt att de här frågorna får prioritet, förståelse och support på högsta ledningsnivå i företagen. Om inte – går man inte till final. Vi bedömmer även er företagskultur och hur ni arbetar med den samt om ni organisatoriskt har skapat nya lösningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi premierar de som tänker nytt och som lyckas vara branschledande tack vare att man är bäst på Talent management. I vår bedömning väger vi även om ert företag är lönsamt och om ni kopplar talangfrågan till ekonomi. Vi ser gärna att TM frågan är bredare förankrad än hos några enstaka personer.

Efter att ha bedömt organisationen och människorna som arbetar med TM-frågorna och genom att highlighta semi-finalisterna på ex facebook/LinkedIn – kommer juryn välja 50% av finalisterna. 

En nyhet för i år är att 2 av finalplatserna kommer utses av väljarna/de som går in och anger favoritföretag mellan den 8-31/12. Har inte juryn identifierat bolagen ovan kan man mao nå finalen via en andra chans (lite som i melodifestivalen):

 

STEG 5 – INTERVJUN i februari
De 3-4 finalisterna intervjuas och bedöms av en jury. Oftast 4potentials VD samt en extern TM specialist. De följer en mall och försöker bedömma  bolagets förmåga att lyckas med sitt talent management arbete. Man behöver inte vara kund till 4p för att vinna.

Inför intervjun skall ni förbereda en presentation och diskussion kring attrahera, rekrytera, behålla och avveckla talanger. Intervjun är 1,5 h. Ni skall deltaga med minst två personer från ert företag.

Efter intervjun kontrollerar vi några frågor som uppkommit och gör tillsammans en slutlig bedömning i en mindre jury. Då vi använder samma kriterier varje år och samma objektiva process kan det bli samma finalister varje år. Därför vann ex Lantmännen två år i rad. Vårt syfte är att förändra hur företag ser på människor och skapa en process med en gedigen transparant bedömningsmodell.

BILD PÅ 2020 års VINNARE. NYA VINNARE utses mars 2022

HISTORIK:

Vinnare 2014: Lantmännen

Vinnare 2015: Lantmännen

Vinnare 2016: H&M

Vinnare 2017: Centigo

Vinnare 2018:  Centigo (delades ut början 2018)

Vinnare 2019: EQT

Vinnare 2020: Lantmännen

Vinnare 2021: Lantmännen före EQT, Netlight och ICA

Vinnare 2022: utses mars 2022