Mer

ÅRETS TALANGFÖRETAG 2018

”ÅRETS TALANGFÖRETAG ÄR DET FÖRETAG I SVERIGE SOM ÄR FRÄMST PÅ TALENT MANAGEMENT”

Sveriges finaste pris inom talent management delas ut en gång per år under MEETINGPOINT. Prisets syfte är att lyfta fram företag som lyckats bäst med Talent management enligt Fredrik Anderssons definition av Talent Management som bl a gestaltas i en bok om talent management, Framtidens ledare, Liber Förlag (2016)

”Talent management handlar om att managera individer och få dem att nyttja sin fulla potential i en aktuell roll vid ett aktuell tillfälle – så att hela lagets/företagets resultat ökar. Detta är viktigt för att det finns en koppling mellan Talent Density dvs konsten att lyckas attrahera och rekrytera de främsta och ökad lönsamhet. D v s ju fler talanger ”per capita” – ju mer ökad lönsamhet.

För att ta fram semifinalisterna väger vi in tre delar:

DEL 1 – VEM ÄR ATTRAKTIV BLAND TALANGERNA?

DEL 2 – VEM LYCKAS REKRYTERA TALANGERNA?

DEL 2 – VEM BEHÅLLER SINA TALANGER – SOM MAN REKRYTERAT?

TOTAL BEDÖMNING – VIA EN ANALYTISK MODELL TAR VI FRAM DE 8 SEMIFINALISTERNA den 17/11 GENOM ATT ANVÄNDA 4POTENTIALS BEST TALENT COMPANY INDEX. Vi adderar eventuellt en nionde semifinalist om det finns särskilda skäl att ta med ett nionde bolag. 

STEG 4 – AV DE 9 SOM ÅTERSTÅR BEDÖMMER VI TM-ORGANISATIONEN/PROCESSEN
De bedöms då subjektivt av 4potentials VD, grundaren samt en medarbetare till. Det vi då bedömmer bland dessa semi-finalister är företagets förmåga att arbeta, utveckla och organisera sin TM-process och de tre områden man normalt har i en TM-process; attrahera, rekrytera och behålla/utveckla. Denna indelning kan man betrakta som generell för alla företag.

Inom varje område kan man sedan se sex olika målgrupper. Dels skiljer man på chefer och specialister dels på de tre nivåerna; Entry Level Future, Young Professional och Executive. Totalt får man då sex målgrupper i tre olika stadier i sin utveckling i företaget. Totalt arton grupper man kan arbeta mot som är talanger i ett företag. Vi bedömmer er strategiska och operativa TM-plan/utförande inom varje område och grupp .

Planen bör vara up to date. Det är också viktigt att de här frågorna får prioritet, förståelse och support på högsta ledningsnivå i företagen. Om inte – går man inte till final. Vi bedömmer även er företagskultur och hur ni arbetar med den samt om ni organisatoriskt har skapat nya lösningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi premierar de som tänker nytt och som lyckas vara branschledande tack vare att man är bäst på Talent management. I vår bedömning väger vi även om ert företag är lönsamt och om ni kopplar talangfrågan till ekonomi. Vi ser gärna att TM frågan är bredare förankrad än hos några enstaka personer.

Efter att ha bedömt organisationen och människorna som arbetar med TM-frågorna och genom att highlighta semi-finalisterna på ex facebook/LinkedIn – kan juryn slutligen välja 3 eller 4 finalister. M a o den input vi får in från anställda m fl efter att vi presenterat semifinalisterna påverkar även urvalet.

STEG 5 – INTERVJUN
De 3-4 finalisterna intervjuas och bedöms av en jury. Oftast 4potentials VD samt en extern TM specialist. De följer en mall och försöker bedömma  bolagets förmåga att lyckas med sitt talent management arbete. Man behöver inte vara kund till 4p för att vinna. Det är snarare en nackdel i denna tävling. Kunder bedöms mycket hårdare då vi ofta vet mer om dem.

Inför intervjun skall ni förbereda en presenation och diskussion kring attrahera, rekrytera, behålla och avveckla talanger. Intervjun är 1,5 h. Ni skall deltaga med minst två personer från ert företag.

Efter intervjun kontrollerar vi några frågor som uppkommit och gör tillsammans en slutlig bedömning i en mindre jury. Då vi använder samma kriterier varje år och samma objektiva process kan det bli samma finalister varje år. Därför vann ex Lantmännen två år i rad. Vårt syfte är att förändra hur företag ser på människor och skapa en process med en gedigen transparant bedömningsmodell.

PRISUTDELNING– De fyra finalisterna får ett varsitt bord på MEETINGPOINT den 1 februari. Man måste närvara för att kunna få ett pris. Vi önskar att någon från koncern- eller Sverigeledningen deltager. Vem man skickar signaler vad man egentligen tycker om Talent management. Är det en ledningsfråga bör personer från ledningen deltaga.

Den 1 februari 2018 kommer tre av fyra bolag få pris. Vi kommer först utse trean och därefter tvåan samt till sist ettan. Ni erhåller diplom, pokaler och blommor.

Arrangemanget är på Scandic Alvik den 1 februari. Vi ser gärna att finalisterna deltager hela dagen under meetingpoint. http://4potentials.se/event/mp2018/

 

HISTORIK:

Vinnare 2014: Lantmännen

Vinnare 2015: Lantmännen

Vinnare 2016: H&M

Vinnare 2017: presenterades på MEETINGPOINT 2017 och var Centigo

Vinnare 2018 blir någon av de fyra finalisterna som presenteras den 4/12:

ÅRETSTALANGFÖRETAGLOGO

_DSC3291