Mer

Årets talangföretag 2020

”ÅRETS TALANGFÖRETAG ÄR DET FÖRETAG I SVERIGE SOM ÄR FRÄMST PÅ TALENT MANAGEMENT”

Sveriges finaste pris inom talent management delas ut en gång per år (13/2 – 2020). Prisets syfte är att lyfta fram företag som lyckats bäst med Talent management.

”Talent management handlar om att managera individer och få dem att nyttja sin fulla potential i en aktuell roll vid ett aktuell tillfälle – så att hela lagets/företagets resultat ökar. Detta är viktigt för att det finns en koppling mellan Talent Density dvs konsten att lyckas attrahera och rekrytera de främsta och ökad lönsamhet. D v s ju fler talanger ”per capita” – ju mer ökad lönsamhet”.

För att ta fram de 10 semifinalisterna väger vi in tre delar:

STEG 1 – VEM ÄR ATTRAKTIV BLAND TALANGERNA? Man måste vara Top 100 för att vara relevant.

STEG 2 – VEM LYCKAS REKRYTERA TALANGERNA? Av de 100 mest populära – vilka lyckas rekrytera stjärnorna?

STEG 3 – VEM BEHÅLLER SINA TALANGER – SOM MAN REKRYTERAT? Och av de som får ombord talangerna – vem behåller dem längst och bäst?

STEG 4 TOTAL BEDÖMNING – Via Total Talent Index kan vi se vilka de tio bolagen är. De presenteras i december varje år. Nedan ser ni aktuell lista.

Årets semifinalister är: Business Sweden, EQT, H&M, Boston Consulting Group, Lantmännen, Google, Spotify, Unilever, Centigo och Arla Foods

STEG 5 – AV DE 10 SOM ÅTERSTÅR BEDÖMMER VI TM-ORGANISATIONEN/PROCESSEN. 
De bedöms då subjektivt av 4potentials VD, grundaren samt en medarbetare till. Det vi då bedömmer bland dessa semi-finalister är företagets förmåga att arbeta, utveckla och organisera sin TM-process och de tre områden man normalt har i en TM-process; attrahera, rekrytera och behålla/utveckla. Denna indelning kan man betrakta som generell för alla företag.

Inom varje område kan man sedan se sex olika målgrupper. Dels skiljer man på chefer och specialister dels på de tre nivåerna; Entry Level Future, Young Professional och Executive. Totalt får man då sex målgrupper i tre olika stadier i sin utveckling i företaget. Totalt arton grupper man kan arbeta mot som är talanger i ett företag. Vi bedömmer er strategiska och operativa TM-plan/utförande inom varje område och grupp .

Planen bör vara up to date. Det är också viktigt att de här frågorna får prioritet, förståelse och support på högsta ledningsnivå i företagen. Om inte – går man inte till final. Vi bedömmer även er företagskultur och hur ni arbetar med den samt om ni organisatoriskt har skapat nya lösningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi premierar de som tänker nytt och som lyckas vara branschledande tack vare att man är bäst på Talent management. I vår bedömning väger vi även om ert företag är lönsamt och om ni kopplar talangfrågan till ekonomi. Vi ser gärna att TM frågan är bredare förankrad än hos några enstaka personer.

Efter att ha bedömt organisationen och människorna som arbetar med TM-frågorna och genom att highlighta semi-finalisterna på ex facebook/LinkedIn – kan juryn slutligen välja 3 eller 4 finalister. 

STEG 5 – INTERVJUN i Januari
De 3-4 finalisterna intervjuas och bedöms av en jury. Oftast 4potentials VD samt en extern TM specialist. De följer en mall och försöker bedömma  bolagets förmåga att lyckas med sitt talent management arbete. Man behöver inte vara kund till 4p för att vinna.

Inför intervjun skall ni förbereda en presentation och diskussion kring attrahera, rekrytera, behålla och avveckla talanger. Intervjun är 1,5 h. Ni skall deltaga med minst två personer från ert företag.

Efter intervjun kontrollerar vi några frågor som uppkommit och gör tillsammans en slutlig bedömning i en mindre jury. Då vi använder samma kriterier varje år och samma objektiva process kan det bli samma finalister varje år. Därför vann ex Lantmännen två år i rad. Vårt syfte är att förändra hur företag ser på människor och skapa en process med en gedigen transparant bedömningsmodell.

HISTORIK:

Vinnare 2013: Lantmännen

Vinnare 2014: Lantmännen

Vinnare 2015: H&M

Vinnare 2016: Centigo

Vinnare 2017:  Centigo (delades ut början 2018)

Vinnare 2018: EQT

Vinnare 2019: Lantmännen