Kvalificerad Controller, Göteborg, Trafikverket

Kvalificerad Controller

Som Kvalificerad controller på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Om jobbet

Enheten Analys och rapportering inom den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande och externt perspektiv på Trafikverkets verksamhet och ansvarar bland annat för Trafikverksövergripande analyser, budgetunderlag, finansiella prognoser till regeringen, tertialrapporter till styrelsen, samordning av dialog med Regeringskansliet, uppföljning av effektiviseringsarbete med mera. Hos oss får du därmed chansen att ansvara för frågor som berör stora delar av Trafikverket med det myndighetsövergripande perspektivet i fokus. Kontakten med uppdragsgivare, styrelse och ledning är viktiga inslag.

Enheten bildades för ett år sedan då vi förde samman frågorna som handlar om övergripande analys och uppföljning med frågor som rör den myndighetsövergripande styrningen och kontakten med Regeringskansliet.

Som kvalificerad controller på enheten Analys och rapportering kommer du arbeta med finansiell styrning, uppföljning och rapportering på en myndighetsövergripande nivå. Ett huvudområde kommer vara arbete med Trafikverkets beställningsbemyndigande. Ett bemyndigande från regeringen innebär att Trafikverket får beställa varor och tjänster eller besluta om bidrag eller liknande som medför framtida utgifter. Styrning och uppföljning av beställningsbemyndigande är en aktuell och central fråga för Trafikverket med stort fokus från både Trafikverkets ledning samt från uppdragsgivaren – regeringen och Regeringskansliet. En viktig del i arbetet blir att driva utveckling inom området tillsammans med berörd verksamhet inom Trafikverket. Ett annat område som du kommer arbeta med är både utveckling och uppföljning av Trafikverkets investeringsplan för samhällsinvesteringar.

Vi fokuserar nu på att stärka teambaserat arbete inom enheten och det innebär också att du kommer vara involverad i fler frågor inom vårt ansvarsområde.

Rekryterande chef Malin Jönsson säger: ”I den här tjänsten kommer du att få en bra inblick i och förståelse för regeringens styrning av Trafikverket samtidigt som du får chans att vara delaktig i den övergripande interna styrningen av myndigheten. Något av det bästa i rollen skulle jag säga är blandningen av kontakten med både verksamheten internt som vår uppdragsgivare. Hos oss får medarbetarna ta ansvar för frågor som berör hela myndigheten och i rollen ges möjlighet att få driva utveckling mot en mer ändamålsenlig styrning och uppföljning.”

Kvalifikationer

Vem är du?

Du är en driven person och har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt där du ser och lyfter fram förbättringspotentialer inom arbetssätt och processer. Därtill har du sinne för struktur och ordning samt är noga med att hålla deadlines. Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer, både interna och externa. För att lyckas i tjänsten behöver du ha en god analytisk förmåga med vilken du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning företagsekonomi eller samhällsvetenskap alternativt annan utbildning och aktuell erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års aktuell arbetslivserfarenhet som controller med kvalificerade arbetsuppgifter på konsoliderande nivå, eller har arbetat med liknande arbetsuppgifter inom en myndighet/koncern
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
  • har goda kunskaper i Excel

Det är meriterande om du har

  • erfarenhet av myndighetsstyrning från Trafikverket, Regeringskansliet eller annan statlig myndighet

Övrig information

Placeringsort

Borlänge, Göteborg, Jönköping, Malmö, Solna

Urval kommer att ske v.31. Intervjuer är planerade via Skype under v. 32-33.

Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten har du som vill möjlighet att ha en dialog kring att arbeta hemifrån eller från ett annat Trafikverkskontor ett par dagar i veckan.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

På Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-LE1 #LI-Hybrid

Sök tjänsten

Ansökan

Vi arbetar enligt GDPR.
Läs mer här innan ansökan

Ansök direkt till Trafikverket!