TJÄNSTEN ÄR TILLSATT! Börsnoterade Orrön Energy söker en driven och analytisk Finance Manager

TJÄNSTEN ÄR TILLSATT!

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Till kontoret i Visby söker vi en Finance Manager som tillsammans med den nordiska ekonomiavdelningen bland annat kommer ansvara för budgetering, redovisning, finansiell rapportering samt analys och uppföljning. Rollen som Finance Manager kräver förmåga att analysera historiska data och använda dessa för effektiviseringar och förbättringar för framåtriktade åtgärder och långsiktigt värdeskapande.

Vi arbetar i en internationell miljö där mycket av rapportering och kommunikation sker på engelska. Som noterat bolag måste vi leverera mot förutbestämda tidplaner och i linje med gällande regelverk, interna riktlinjer och uppförandekod. Vi tror att du har erfarenhet från liknande arbete och förstår att rapporteringscyklerna ger upphov till perioder med extra intensivt arbete och kräver förmåga att planera. Erfarenhet från en Big Four-byrå och god kunskap om redovisning under IFRS är ett stort plus.

Du kommer rapportera till Orrön Energys Sverigechef och har till din hjälp en ekonomiavdelning som för närvarande består av 4 personer. Koncernen består av ett relativt stort antal bolag som månatligen konsolideras varför god kunskap om koncernredovisning är en förutsättning.

Vi söker en lyhörd lagspelare med solitt ekonomiskt kunnande och erfarenhet från koncernkonsolidering och rapportering. Vi uppskattar positiva och förändringsbenägna personligheter med hög social kompetens och arbetskapacitet.

Vi erbjuder ett intressant arbete med attraktiva villkor och förutsättningar med utgångspunkt från Visby. Arbetsresor t.ex. till våra andra kontor kan ibland komma att behövas. En möjlighet att utifrån en lokal miljö arbeta i en internationell kontext, det bästa av två världar.

Du kommer till en företagskultur som präglas av gedigen kunskap och entreprenörsanda, lyhördhet och framåtanda och du får chans att arbeta inom en bransch som påverkar alla – energi. Du kommer arbeta från Sveriges mest soliga plats – Gotland, det går bra att flytta hit om du inte ännu har förmånen att få bo här. Vi kommer välkomna dig och hjälpa dig ombord. För oss är du en nyckelrekrytering i vår strävan att fortsätta växa.

 

ANSÖKAN

Du ansöker via 4potentials chefsrekrytering och deras rekryteringsdatabas och anger FINANCE MANAGER ORRÖN ENERGY SVERIGE via scrollistan på första sidan.

Fredrik Andersson på 4potentials besvarar gärna alla dina frågor.

Vi emotser inga personliga brev – men vi ser fram emot din ansökan! CV bifogar du på sista sidan i databasen! 4potentials databas innehåller fler frågor som fokuserar på din potential och det är för att vi alltid strävar efter att bygga en god och givande kandidatrelation med alla ansökande. Ni kommer uppskatta vårt nätverk och den service vi ger till alla ansökande – nu och på lång sikt. Efter processen kan ni alltid som sökande välja om ni vill finnas kvar i databasen eller ej. Vi arbetar enligt GDPR – vilket även våra uppdragsgivare gör.

Välkommen med din ansökan via ”de runda bollarna” bredvid annonsen. 

 

Orrön Energy är ett noterat bolag som transformerades till ett renodlat bolag inom förnybar energi i juli 2022, och har sedan dess byggt upp en portfölj av tillgångar genom förvärv som både ökat bolagets operativa verksamhet och skapat en plattform för organisk tillväxt. Kärnverksamheten består av vind- och vattenkraft i Norden, och bolaget befinner sig för närvarande i en spännande tillväxtfas med expandering i Europa, initialt i Frankrike och Tyskland, för att bredda verksamheten med egenutvecklade projekt. Målsättningen är att bli ett bolag aktivt inom hela livscykeln för förnybar energi, och även se på möjligheter för att utöka portföljen med solkraft och batterilagring. Bolaget har en stark finansiell kapacitet för att finansiera ytterligare tillväxt och ser över en rad spännande tillväxtmöjligheter. Organisationen genomsyras av en unik entreprenörsanda med stort individuellt ansvarstagande, med en bolagsledning och team som har bevisad förmåga av att växa framgångsrika bolag. Orrön Energys strategi är att fortsätta investera i förnybar elproduktion och teknologier för att driva energiomställningen mot en ren och hållbar energiframtid.

https://www.orron.com/

 

Ansökan

Vi arbetar enligt GDPR.
Läs mer här innan ansökan

Login here and apply - if your information is already in the 4potentials database.

Apply here if you don´t have information in 4potentials database.