Almi Gotland söker en rådgivande och driven projektledare

Vi söker dig som vill arbeta med internationalisering åt tillväxtföretag på Gotland och därför söker Almi Gotland en projektledare/rådgivare med kunskap inom internationalisering som vill vara med och utveckla företagandet på hela Gotland.

Ditt uppdrag
Uppdraget blir att projektleda projektet ”Gotland Goes Global” under 2020-2022, ett projekt som syftar till att öka kompetensen och affärerna inom internationalisering för det befintliga näringslivet på Gotland.

Avsikten är att skapa långsiktiga strukturer för att stödja gotländska företags internationalisering. Projektet har också som delmål att att höja kompentensnivån inom internationalisering hos oss på Almi Gotland, så att vi på heltid kan erbjuda gotländska företag coachning och rådgivning.

Ditt uppdrag som projektledare blir att arbeta för att nå vårt övergripande mål med projektet:
”Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt med fokus på internationalisering och ökad försäljning utanför Sverige”. Det övergripande målet har vi delat in i olika mål som bland annat berör analysarbete, företagsbesök, individuella coachningar och etablering av strategigrupper. Vidare ser vi att projektet ska ha som målsättning att gotländska företag efter deltagande av aktiviteterna ska ha mer kunskap och vilja att växa internationellt samt att flertalet företag ska ha påbörjat aktiviteter för sin internationalisering.

Arbetet innebär starkt målfokus och en förmåga att självständigt driva projektet framåt, genom att delvis söka upp företag, analysera deras behov och i övrigt även erbjuda Almis tjänster. Vi ser inte på dig som enbart projekledare, utan även som rådgivare. Som rådgivare har du särskilt fokus på företag som har ambition och potential att växa och du ger rådgivning inom områden som exempelvis tillväxtfrågor, finansiering, hållbarhet, marknad och försäljning. Insatserna hos kund syftar till att öka kundens egna kapacitet att utvecklas och växa samt visa på värdet av att ta in extern kompetens inom olika områden för att klara av sin tillväxtresa.

Vem är du?
För att lyckas i rollen krävs att du trivs med nätverkande och utåtrikat arbete med fokus på resultat. Som person är du förtroendeingivande, initiativtagande med ett prestigelöst förhållningssätt. Vi söker en medarbetare som tänker affärsmässigt och har ett stort engagemang för företagande.

Arbetet kräver personlig mognad, samarbetsförmåga, erfarenheter inom internationalisering, företagsekonomi och finansiering. Du ska vara nyfiken och ha koll på vad som händer i vår omvärld, t ex hur digitalisering och globalisering påverkar företagens affärer.

Du har en akademisk bakgrund och adekvata erfarenheter samt kompetens från exempelvis export, import och internationell marknadsetablering. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.

Ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Munkhammar 0498-202201, henrik.munkhammar@almi.se . Urval sker löpande varför vi önskar din ansökan snarast. Din ansökan och CV skickar du till Henrik.

Almi driver ett aktivt mångfaldsarbete både internt och externt och tror på att medarbetarnas olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. I rekryteringssammanhang är fokus på mångfald utifrån exempelvis kön, ålder, och utländsk bakgrund en självklarhet.

Almi arbetar enligt GDPR och i denna rekrytering samarbetar vi med 4potentials som kan involveras i urvalsprocessen.

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Det är nytänkande och entreprenörskap som skapar nya och växande företag. Men ofta behövs det också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Vi är en partner med bredd som erbjuder lån och rådgivning till företag. Almi befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och miljön är dynamisk och nytänkande, där du har möjlighet att få arbeta i ett team med erfarna kollegor. Vi tror på att sökande kandidaters samt våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet.

 

Ansökan

Vi arbetar enligt GDPR.
Läs mer här innan ansökan

Ansök direkt till Henrik på Almi!