Affärsanalytiker till Navet Corporate finance vid bolagstransaktioner

Navet ABs team i Skåne inom Navet Corporate finance arbetar med hela transaktionskedjan, från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffningar. I teamet ingår erfarna rådgivare inom företagsöverlåtelser och analytiker.

Som affärsanalytiker inom bolagstransaktioner utgör du ett centralt affärsstöd i analys och värderingsarbete med framtagande av presentationer i form av PM och investeringsmemorandum. För att uppnå ett bra resultat krävs det att du intresserar dig för företagen du analyserar och förstår deras verksamhet. När du behärskar steg ett och har förmågan och ambitionen att ta nästa steg i rollen som affärsanalytiker finns det möjlighet att möta kunden tillsammans med andra medarbetare i organisationen. På så sätt får du deltaga i utmanande projekt och skapa långsiktiga relationer med kunderna.

Vi ser gärna att du är produktiv, motiverad och engagerad samt har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska. En fördel är om du har god förståelse för den terminologi som nämns i arbetsbeskrivningen samt är skicklig användare av Microsoft Office. Vi ser gärna att du är ekonom på högskolenivå och förmodligen är detta ett arbete i början av din långa karriär. Du har möjlighet att både arbeta i Malmö eller Helsingborg. Är du mer senior kan du alltid skicka en intresseanmälan- då Navet hela tiden växer.

Kontaktperson: Anna Mildner, Partner
E-post: anna.mildner@navet.se
Telefon: 0722-11 05 59

Ansökan

Vi arbetar enligt GDPR.
Läs mer här innan ansökan

Ansök direkt till uppdragsgivaren!