Industrifakta

Industrifakta grundades 1978 i Helsingborg med syfte att tillhandahålla kvalificerad marknadsinformation för industrin, därav namnet Industrifakta.

Ganska snart ändrades den primära målgruppen till bygg-, installations- och fastighetssektorn. Våra arbetsmetoder och tjänster har förstås utvecklats mycket genom åren. Men bolagsnamnet och den grundläggande affärsidén att erbjuda strategiskt beslutsunderlag består än idag.

Industrifakta är ett specialiserat marknadsundersöknings- och analysföretag med Norden som marknad. Genom en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser skapar vi en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen. På så sätt kan vi ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som hjälper våra kunder att fatta rätt beslut i viktiga frågor. Vi är ödmjuka inför det stora förtroende som kunderna ger oss och har noggranna rutiner för hantering av affärskänslig och konfidentiell information.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi omvärldsanalyser, marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har också medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och genomfört ett femtiotal större framtidsinriktade studier i egen regi. Bland uppdragsgivarna finns bland annat kommuner, fastighetsbolag, byggherrar, banker, försäkringsbolag och industriföretag.

Under 2011 förvärvades Industrifakta AB av Navet AB och i samband med detta flyttade bolaget till Navets lokaler på Järnvägsgatan 11 i Helsingborg. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och tillsammans erbjuder vi en både bredare och spetsigare tjänsteportfölj.

Industrifaktas utveckling har präglats av ett nära samarbete med våra kunder samt kompetenta och lojala medarbetare. Vi är lyhörda för förändringar på marknaden och prioriterar långsiktiga kundrelationer. En bra affär för oss kännetecknas av att kunden kan utnyttja informationen till att förbättra sina affärer eller projekt och samtidigt göra besparingar eller öka sin lönsamhet.

Kontaktperson: patrik.wikman@industrifakta.se

No posts

Om bolaget

  • Grundat: 1978
  • Antal anställda: I tillväxt - se hemsidan
  • Länder: Nordisk verksamhet primärt
  • Omsättning: Växande

Utvecklingsprogram

  • patrik.wikman@industrifakta.se svarar gärna på Era frågor om hur karriärmöjligheterna är på Industrifakta

Talangindex

  • Industrifakta består utav flera talanger - och vill bli fler.

Lediga tjänster

No posts