Hilti

Hilti har som syfte att med passion skapa entusiastiska kunder och skapa en bättre framtid, Hur gör man det? Vi tycker att en bra start är vår starka företagskultur som bygger på integritet, mod, teamwork och engagemang. Detta präglar hur vi behandlar varandra, våra kunder och våra leverantörer. Vi ser denna gemensamma värdegrund och vår tydliga riktning och strategi som några av förutsättningarna för långsiktig tillväxt och framgång. Hiltis kultur präglas av att vara omhändertagande och prestationsinriktad. Detta innebär att vara bäst på det man levererar med en grundinställning att resultat skapas av medarbetare som känner engagemang och trivs på sitt arbete.

Byggteknikföretaget Hilti är världsledande på att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter och tjänster som skapar mervärden för professionella kunder inom industrin och byggbranschen. Företaget grundades av två bröder 1941 i Liechtenstein och har idag över 22 000 anställda i mer än 120 länder runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Schaan, Liechtenstein och bolaget är privatägt. I Sverige jobbar idag cirka 450 medarbetare varav många utgår från det svenska huvudkontoret i Hyllie strax utanför Malmö.

Utmärkande för Hilti är bland annat framstående innovationer, hög kvalitet och effektiv marknadsföring. Något som ytterligare gör Hilti unikt i branschen är det faktum att man äger hela värdekedjan. Från idé och framtagning av produkt till att leverera och sälja dessa samt eftermarknad. Hilti erbjuder dessutom service av verktygen och utbildningar i bland annat säker användning av produkterna. Runt om i Sverige finns Hilti-butiker men framförallt utesäljare och ingenjörer med direkta kundkontakter på kundernas arbetsplatser. Två tredjedelar av Hiltis medarbetare arbetar globalt med direkta kundkontakter vilket ger mer än 200 000 kundkontakter dagligen. 2014 omsatte Hilti Svenska AB 978 miljoner kronor. Hilti har legat på listan för Sveriges bästa arbetsplatser rankat av Great place to work insitute sedan 2012. 2014, 2015 och 2016 rankades företaget som nummer 1 i kategorin stora organisationer (organisationer mer än 250 medarbetare). En av framgångsfaktorerna är medarbetarna är i fokus, stark betoning på att utveckling av medarbetare skapar resultat och inte minst att detta kräver chefer som är genuint intresserade av människor.

HR i företaget menar att en av ingredienserna i detta framgångsrecept även är ökad mångfald i företaget. ”Det har krävts fokuserat arbete och välplanerade strategier för att komma dit vi är idag”.

No posts

Om bolaget

  • Grundat: 1941
  • Antal anställda: 30000
  • Länder: 120
  • Omsättning: In 2020, Hilti made over 5.3 billion Swiss francs in net sales

Utvecklingsprogram

  • Outperformer- Graduate Program/Trainee program

Talangindex

  • Attraction ranking: 94!

Lediga tjänster

No posts